Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncentrační a meditační cvičení

KONCENTRAČNÍ CVIČENÍ

Bod

Chcete-li si vyvinout sílu koncentrace, zde je cvičení, které můžete vyzkoušet. Nejdříve si pořádně umyjte tvář a oči studenou vodou. Poté si na zdi v úrovni očí udělejte černý bod. Stoupněte si čelem k tomuto bodu ve vzdálenosti asi dvacet pět centimetrů a koncentrujte se na něj. Po několika minutách se snažte cítit, že když se nadechujete, váš dech ve skutečnosti přichází z tohoto bodu a že tento bod se také nadechuje a dostává zase dech od vás. Snažte se cítit, že zde jsou dvě osoby: vy a černý bod. K vám přichází dech z bodu a do něho vchází dech od vás.

Bude-li vaše koncentrace velmi silná, za deset minut ucítíte, že vás vaše duše opustila a vstoupila do černého bodu na zdi. V tu chvíli se snažte cítit, že vy a vaše duše spolu rozmlouváte. Vaše duše vás bere do světa duší pro realizaci a vy berete duši do fyzického světa pro projevení.

Tímto způsobem si můžete velmi snadno rozvinout sílu koncentrace. Tuto metodu ale musíte cvičit. Je mnoho věcí, které jsou velmi snadné, pokud se cvičí, ale prostě proto, že je necvičíme, výsledek nepřichází.

Vize a skutečnost

Další cvičení, o které se můžete pokusit, je toto. Nejdříve si na zdi v úrovni očí udělejte velmi malý kroužek a uvnitř něj malý černý bod. Měl by být černý, ne modrý nebo červený či jinak barevný. Pak si stoupněte čelem ke zdi ve vzdálenosti asi jednoho metru a zaměřte svou pozornost na kroužek. Vaše oči by měly být uvolněné a napůl otevřené. Nechtě sílu své koncentrace vycházet ze středu svého čela. Po třech či pěti minutách otevřete oči dokořán a snažte se cítit, že od hlavy až k patě jste jen očima. Vaše celá fyzická existence se nestala ničím jiným než zřením a toto zření je zaměřené na bod uvnitř kroužku.

Nyní začněte zmenšovat předmět své koncentrace. Po několika vteřinách zkuste cítit, že se celé vaše tělo stalo tak malinké, jako je bod na zdi. Snažte se cítit, že tento bod je další částí vaší vlastní existence. Pak do bodu vejděte, pronikněte jím a jděte na druhou stranu. Z druhé strany bodu se podíváte zpět a uvidíte své vlastní tělo. Vaše fyzické tělo je na jedné straně, ale silou své koncentrace jste na druhou stranu bodu vyslali své subtilní tělo.Pomocí svého subtilního těla vidíte své fyzické tělo a pomocí svého fyzického těla vidíte své subtilní tělo.

Když jste se začali koncentrovat, vaše fyzické tělo se stalo zřením. V tu chvíli byl bod vaší skutečností. Jakmile jste do bodu vstoupili, vize a skutečnost se staly jedním. Byli jste vizí a byli jste i skutečností. Když jste se z bodu podívali zpátky na sebe,postup se obrátil. V tento okamžik jste se stali zřením mimo sebe a místo, na které jste se vrátili, vaše tělo, bylo skutečností. Potom se zření a skutečnost staly opět jedním. Pokud dokážete vidět zření a skutečnost tímto způsobem, vaše koncentrace je naprosto dokonalá. Dokáže-li vás síla vaší koncentrace dovést na druhou stranu bodu, který jste nazývali skutečností, pak celé vaše bytí půjde daleko za vizi i skutečnost. A jakmile překonáte své zření i skutečnost, získáte bezmeznou sílu.

Pokud jste mými žáky, při koncentraci na černý bod uvnitř kroužku se můžete pokusit spatřit zde své vlastní já - svou vlastní tvář aspirace. Ciťte, že existujete zde a nikde jinde. Pak se snažte cítit, že vaše bytí, vaše tvář, vaše vědomí, vše, bylo nahrazeno mým. Jakmile ucítíte, že vaše předešlá existence byla zcela nahrazena mojí existencí, vytvoříte si se mnou neoddělitelnou jednotu a do vašeho života dozajista vstoupí síla mé vůle.

Můj přítel srdce

Právě tak jako se můžete koncentrovat na špičku svého prstu, na svíčku nebo na jakýkoli jiný materiální předmět, můžete se také koncentrovat na své srdce. Můžete zavřít oči anebo se dívat na zeď, ale po celou dobu myslete na své srdce jako na drahého přítele. Když se toto myšlení stane nejintenzivnější, když pohltí celou vaši pozornost, tehdy jste se dostali za běžné myšlení a vstoupili jste do koncentrace. Fyzicky se na své duchovní srdce nemůžete podívat, ale můžete na něj zaměřit všechnu svou pozornost. Síla vaší koncentrace tak postupně vstoupí do srdce a úplně vás vyvede z království mysli.

Pokud nemáte čistotu v hojné míře, pokud je vaše srdce pohlceno bezpočtem pozemských tužeb, pak byste před koncentrací na srdce měli vzývat čistotu. Čistota je pocit, že v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce máte živoucí oltář. Cítíte-li božskou přítomnost vnitřního oltáře, jste automaticky pročištěni. V tu chvíli bude koncentrace na srdce nejúčinnější.

Tep srdce

Někteří hledající se rádi koncentrují na svůj tep. Chcete-li to udělat, neobávejte se, že se vaše srdce zastaví a vy zemřete. Jestliže chcete být ve svém duchovním životě skutečným hrdinou, můžete cvičit koncentraci na tep svého srdce. Je to pro vás zlatá příležitost, jak vstoupit do nekonečného života. Pokaždé, když uslyšíte zvuk svého srdce, okamžitě v něm ucítíte svůj nekonečný, nesmrtelný život.

Vnitřní květina

K tomuto cvičení budete potřebovat květinu. S očima napůl zavřenýma a napůl otevřenýma se několik vteřin dívejte na celou květinu. Během koncentrace se snažte cítit, že vy sami jste touto květinou. Zároveň zkuste cítit, že tato květina roste v nejvnitřnějších zákoutích vašeho srdce. Ciťte, že vy jste ta květina a že rostete uvnitř svého srdce.

Pak se postupně snažte soustředit na jeden okvětní lístek květiny. Ciťte, že tento lístek, který jste si vybrali, je zárodečnou formou vaší skutečné existence. Po několika minutách se opět soustřeďte na celou květinu a ciťte, že to je Univerzální Skutečnost. Tímto způsobem pokračujte stále dál: koncentrujte se nejprve na okvětní lístek - zárodečnou formu vaší skutečnosti - a potom na celou květinu - Univerzální Skutečnost. Během cvičení se prosím snažte nedovolit žádné myšlence, aby vstoupila do vaší mysli. Pokuste se mít mysl naprosto klidnou, tichou a průzračnou.Po určité době prosím zavřete oči a pokuste se vidět květinu, na kterou jste se soustředili, ve svém srdci. Pak se stejným způsobem, jakým jste se soustředili na fyzickou květinu, laskavě soustřeďte na květinu ve svém srdci, se zavřenýma očima.

MEDITAČNÍ CVIČENÍ

Růže srdce

Prosím, představte si ve svém srdci květinu. Dejme tomu, že máte nejradši růži. Představte si, že tato růže není plně rozkvetlá, je to teprve poupě. Dvě nebo tři minuty meditujte a poté si prosím zkuste představit, že květina lístek po lístku rozkvétá. Pokuste se vidět a cítit, jak se květina ve vašem srdci lístek po lístku rozvíjí. Pak po pěti minutách zkuste cítit, že zde není žádné srdce - uvnitř vás je pouze květina, kterou nazýváte „srdce". Nemáte srdce, ale jen květinu. Květina se stala vaším srdcem nebo se vaše srdce stalo květinou.

Po sedmi či osmi minutách prosím ciťte, že tato květina-srdce pokryla celé vaše tělo. Vaše tělo tu už není; od hlavy až k patě můžete cítit vůni růže. Podíváte-li se na svá chodidla, okamžitě ucítíte vůni růže. Podíváte-li se na svá kolena, ucítíte vůni růže. Podíváte-li se na svou ruku, ucítíte vůni růže. Krása, vůně a čistota růže prostoupila celým vaším tělem. Když od hlavy až k chodidlům ucítíte, že jste se stali pouhou krásou, vůní, čistotou a blažeností růže, jste připraveni položit sami sebe k Nohám svého Milovaného Nejvyššího.

Řeka vědomí

Když meditujete, snažte se zaměřit svou mysl na tři věci: čistotu celé vaší bytosti, pokoru celé vaší bytosti a vděčnost v každé části vašeho těla, v každé buňce. Když se nadechujete a vydechujete, ciťte, že vámi bez jakéhokoliv nucení či úsilí proudí řeka božského vědomí. Ciťte, že tato řeka božského vědomí proudí dovnitř a ven s neustálou jednotou se Zdrojem, Nejvyšším.

Nabídněte je Bohu

Když se nadechujete, ciťte, že se nadechujete nesmrtelných vlastností Boha, a když vydechujete, ciťte, že nabízíte Bohu svou nevědomost.

Teď máme pocit, že nevědomost je naším vlastnictvím. Ačkoliv říkáme, že nevědomost je velmi špatná, nechceme se jí vzdát. Musíme si ale uvědomit, že nevědomost není naším skutečným vlastnictvím; naším skutečným vlastnictvím je mír, světlo a blaženost. Během meditace nabídněte Bohu svá falešná vlastnictví a přijměte od Boha svá pravá vlastnictví. Požádejte Boha, aby si od vás vzal, co máte a čím jste, a dal vám to, co On má a čím On je. Co máte, je aspirace, vnitřní pláč pro to, abyste se stali božskými. Čím jste, je nevědomost. Požádejte Boha, aby si vzal vaši aspiraci i vaši nevědomost a dal vám to, co On má a čím On je: Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost.

Zlatá bytost

Snažte se cítit, že jste uvnitř Srdce Boha, Vnitřního kormidelníka. Ačkoliv jste nikdy Nejvyššího neviděli, prostě si mentálně představte lidskou bytost, která je úplně zlatá. Představte si, že On je přímo před vámi a vy jste v Jeho Srdci či na Jeho Klíně nebo u Jeho Nohou. Nemyslete si, že je vám osmnáct, čtyřicet či šedesát. Myslete, zeje vám jen jeden měsíc a že se nacházíte přímo v Srdci Nejvyššího nebo na Jeho Klíně.

Nesmírnost oblohy

Nechtě oči napůl otevřené a představte si rozlehlou oblohu. Zpočátku se snažte cítit, že obloha je před vámi; později zkuste cítit, že jste tak rozlehlí jako obloha, nebo že přímo jste touto rozlehlou oblohou. Po několika minutách, prosím, zavřete oči a pokuste se vidět a cítit tuto oblohu ve svém srdci. Ciťte prosím, že jste univerzálním srdcem a že uvnitř vás je obloha, na kterou jste právě meditovali a se kterou jste se ztotožnili. Vaše duchovní srdce je nekonečně rozlehlejší než obloha, proto snadno dokážete oblohu pojmout do svého nitra.

KONTEMPLAČNÍ CVIČENÍ

Schovávaná

Zkuste si představit zlatou bytost a ciťte, zeje nekonečně krásnější než to nejkrásnější dítě, jaké jste kdy na zemi viděli. Touto bytostí je váš Milovaný Pán Nejvyšší.Vy jste božským milovníkem a zlatá bytost je vaším Milovaným Pánem Nejvyšším.

Nyní si zkuste představit, že vaše vlastní existence a také existence vašeho Milovaného se nachází na vrcholku hory v Himalájích anebo na úplném dně Tichého oceánu - cokoli je pro vás snadnější. Jakmile to ucítíte, začněte se vnitřně usmívat.

Po několika vteřinách prosím ciťte, že vy sami jste Milovaným Nejvyšším a že zlatá bytost je božským milovníkem. Je to jako božská hra na schovávanou. Když se stanete Milovaným Nejvyšším, božský milovník vás hledá, a když se stanete božským milovníkem, hledáte svého Milovaného Nejvyššího. V jednu chvíli jste nejvyšším milovníkem a v příštím okamžiku jste Milovaným Nejvyšším.

Na začátku to prosím provádějte s očima napůl otevřenýma. Až získáte více zkušeností, můžete oči zavřít.

 

Sri Chinmoy - Meditace

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 7
Celkem: 994457
Měsíc: 9796
Den: 363