Jdi na obsah Jdi na menu
 


Intuice

 

Intuice je nám průvodcem po širém moři bezpodmínečné lásky a inteligence. Intuice je definována jako schopnost porozumět něčemu nebo něco vědět okamžitě a bez vědomého zvažování. Intuice znamená něco vědět instinktivně, je to pocit. Všichni jsme už zažili takovou chvíli nebo mnoho takových chvil, kdy jsme prostě znali pravdu.
Zdá se, že tak úplně nezáleží na tom, jak moc jsme intuitivní, ale kde a kdy se intuice dostane do popředí v našem životě. Intuice se obvykle projeví tou částí naší osobnosti, kterou známe nejlépe. Může se projevit prostřednictvím našich pocitů a emocí, u někoho se projevuje v těle jako bolest nebo naopak lehkost a jiné tělesné pocity. Ostatní mezi námi mohou využívat svou intuici v proce­sech myšlení, zpracovávání konceptů a idejí. Jiní se cítí nejblíže své intuici při kontaktu s duchovnem, když se modlí nebo meditují.
Máme sklon se domnívat, že intuice je něco, co se nám zjevuje v přelomových aha! okamžicích, většinou však je intuice klidná a trvalá. Není to nic, co by námi otřáslo, je to spíše jako jemné šťouchnutí, přetrvávající pocit nebo myšlenka. Ve skutečnosti je intuice tak dokonale součástí života, že se nám zdá přirozená a normální a mnozí lidé si vůbec nemyslí, že by byli intuitivní, protože je pro ně intuice něco zcela běžného. Můžeme si natolik zvyknout na používání své intuice, že začneme říkat, že se řídíme zdravým rozumem nebo tím, co je prostě zřejmé.
 

 

Jak funguje naše intuice

 

Kde sídlí intuice? Máme nos, abychom čichali, jazyk abychom chut­nali a uši abychom slyšeli. Kterou část těla však využívá intuice? Je to mozek nebo nervový systém? Receptory intuice jsou daleko hůře postižitelné, než ty které slouží fyzickým smyslům. Intuice je složitá a komplikovaná biologická funkce. Pochází z energie, která nás obklopuje a nazývá se aurou. Aura je energie a vibrace, která je pro většinu lidí neviditelná. Aura je vzájemné propojení energetických okruhů, které jsou schopny člověka napojit na proud energie života, která nás obklopuje.
 
Aura je propojena s čakrami. Cakry jsou nefyzická energetická centra, která nás spojují s různými úrovněmi vědomí. Každá čakra je vír příbuzných energií, který propojuje naše myšlenky, činy, emoce, inspiraci a potenciál. Cakry také obsahují energii minulosti, přítomnosti a budoucnosti, otisk naší duše a směřování v tomto životě i po něm. Cakry jsou bránou, kterou duše využívá ke spojení s nef yzickým světem. Spojují nás s duchovními průvodci, anděly a rozmanitými jevy duchovního světa.
 
Tato složitá síť je řízena vibracemi. Každá čakra je domovem sobě podobných a vzájemně příbuzných energií. Jsme složitým mnohorozměrným systémem, který je daleko efektivnější než mobilní telefon nebo satelit. Jsme vybaveni pro komunikaci se všemi stránkami života a můžeme se naučit číst a interpretovat jejich energii. Můžeme se dokonce naučit naladit se na příjem určité energetické informace stejně, jako ladíme rádio na nějakou stanici.
 
 
Ve fyzickém světě, ve kterém žijeme, využíváme primárně sedm hlavních čaker. Známe dvanáct čaker, člověk je však většinou schopen využít a plně aktivovat maximálně sedm z nich. Sedm hlavních čaker nás spojuje s okolním fyzickým světem a různými stavy vědomí i přesto, že jsme se dosud nenaučili plně využívat tuto mnohorozměrnou část svého bytí. Protože každá čakra in­terpretuje psychickou energii trochu odlišně a protože po většinu našeho života jsou některé čakry vyvinutější než jiné, je vnímání a interpretace toku psychické energie kolem nás u každého odlišná a jedinečná.
 
 Sedmá čakra, která je umístěna nad hlavou, je místem, kde je uložena informace o směřování naší duše, životních cyklech, du­chovních průvodcích a karmě. Tato čakra je obvykle čistá, jasná a obsahuje všeobecný náčrt života dané osoby. Energie interpre­tovaná sedmou čakrou obsahuje sdělení duchovních průvodců, našich blízkých a našeho vyššího já.
 
 Šestá čakra je také nazývána třetím okem a obsahuje mentál­ní energii, myšlenky a to, čemu věříme, naše přesvědčení. Šestá čakra je schopná transformovat energii do vizí a myšlenek a je to tato čakra, která umožňuje jasnovidectví a z níž také pochází intuitivní poznání.
 
Pátá čakra je umístěna v hrdle a je to ta, o které se hovoří v Bibli v Evangeliu sv. Jana, kde se říká „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh." Tuto čakru užívají hudebníci, zpěváci, profesionální řečníci, učitelé i kněží.
 
 
 Čtvrtá čakra je srdeční čakra, získává energii v podobě emocí. Láska, klid, mír, bolest, zloba - všechny tyto negativní i láskyplné pocity se k nám dostávají přes srdce, které může přijímat i božskou lásku. Srdeční čakra přijímá intuici jako empatii a soucit.
 
 
 Třetí čakra je tam, kde je solar plexus. U mnoha lidí je hlavní cestou pro intuici, tudy získáváme energii v podobě vnitřního tušení. Tato čakra je obvykle otevřená a, aniž bychom to tušili, nasává energii z okolí.
 
 
 Druhá čakra, umístěna pod pupíkem, získává energii fyzičtějším způsobem. Velmi podobně jako první čakra, umístěná na dolním konci páteře, druhá čakra reaguje na fyzický svět, finance, vztahy a kariérní záležitosti. Intuitivní informace získaná přes druhou čakru je často ve formě kinestetického zážitku. Je těžké vyjádřit slovy, co je přijímáno touto čakrou.
 
 
 První čakra nás také přidržuje ve fyzickém světě a právě přes ni probíhá komunikace se zvířaty, rostlinami a světem přírody.

  Intuice a receptory psychické energie se snaží přes čakry získat z okolního světa informace a ty interpretovat ve formě slov, obrazů, pocitů a dojmů. Když získáme dostatek zkušeností s tímto jazy­kem energie, znalosti o něm a také důvěru v něj, můžeme přesně interpretovat nejen svou vlastní energii, ale i minulost, přítomnost a možnou budoucnost ostatních.
 
 
 
 
 

OBJEVOVÁNÍ VLASTNÍHO

TYPU INTUICE

Když se poprvé setkáme s intuicí nebo psychickou energií, obvykle se snažíme tuto zkušenost nějak zařadit do své bezpečné zóny. Z tohoto důvodu lidé přistupují k rozvoji intuice po cestě, která je jim nejvlastnější. Existuje zenová moudrost, která říká: „To, jak něco děláme, je právě tak, jak děláme všechno." Stejně je tomu i s přístupem k neviděnému.
Psychická energie je prvotně absorbována epifýzou a hypofýzou a potom přenášena nervovým systémem. Pohání a stimuluje nás energie, jejíž smysl se snažíme pochopit.Psychická energie námi probíhá po drahách, které jsou uží­vány každý den k interpretaci světa kolem nás. Podobně jako oči přijímají vibrace, které mozek vnímá v podobě obrazů nesoucích nějaký význam, tak i psychické vibrace interpretujeme způsobem, který nám něco dává.Víme, například, že lidé, kteří byli svědky téže nehody, obvykle podají odlišný popis té události. Jedna osoba si může pamatovat, co měli lidé na sobě nebo jak vypadali. Někdo jiný může zažít hlubokou emocionální reakci a pociťovat empatii a soucit. Další osoba zase třeba situaci analyzuje a snaží se pochopit, co se stalo. Podobně rozvíjíme a využíváme i svou intuici. Aniž bychom si to uvědomovali, přijímáme, absorbujeme a interpretujeme nefyzický svět kolem nás. Je to normální a přirozená reakce, která probíhá neustále a bez našeho vědomí. Není nutné znát typ své intuice k tomu, abychom ji mohli roz­víjet. Naproti tomu je třeba vědět, že intuice přirozeně plyne po cestách, které jí kladou nejmenší odpor a vedou nás k vyšší úrovni mimosmyslového vnímání, když je následujeme. Většina metod rozvoje parapsychologických a intuitivních schopností nebere v úvahu to, že každý přistupuje k psychické energii jedinečným způsobem.

 

 

 O dotazník pomocí kterého si můžete zjistit, jaký máte typ intuice, si pište na můj email. 

 
Arachnid@seznam.cz
 
 
 

Rozvíjej své dary

 

Aktivní naslouchání

Z tohoto důvodu je klíčové akceptovat svou přirozenou schopnost intuice a začít s ní pracovat. Doporučuji, aby si lidé vyhradili každý den určitý čas, kdy jen potichu sedí. Obvykle se cítíme nesví z pocitu, že bychom meditovali, tak navrhuji, abychom jen potichu naslouchali. Je dobré tento tichý čas začít několika hlu­bokými nádechy a výdechy, aby se mohly vynořit naše myšlenky a emoce. Myšlení bude nadále pracovat, to je zcela normální. Stačí pokračovat v dýchání a snažit se zaslechnout klidný prostor pod neustálou aktivitou mysli. V tomto tichém prostoru pak nechrne dění volný průchod.

Aktivní vnitřní naslouchání je podobné modlitbě a meditaci, je to stav klidného a pozorného vnímání. Procvičujte naslouchání a dělejte si poznámky o tom, co se vynořilo, přestože se myšlenky a emoce snaží uchvátit vaši pozornost. Poznamenávejte si jakékoliv pocity, dojmy, myšlenky, vůně i pachy, obrazy a vše ostatní. Jen je zaznamenávejte, nesnažte se v nich hledat smysl, a když záznam ukončíte, dejte ho stranou. Cílem tohoto cvičení je naučit vaše intuitivní já, aby tento čas využívalo k tomu, aby se vyjádřilo. Po­kud budeme ve cvičení vytrvalí, intuice začne reagovat pozitivně.

V průběhu času se začne vynořovat více obrazů, pocitů a vjemů.

 

První zkušenosti

Když se začneme vědomě otevírat psychické energii, můžeme se setkat s různými druhy jevů. Bez ohledu na to jaký máme typ intuice, jsou zde některé zkušenosti společné.

Mnoho lidí vidí zpočátku světlo barvy purpurové, indigové nebo bílé. To je obvykle známkou otevření třetího oka, které je umístěno v šesté čakře na čele. Někteří mohou pociťovat tlak, vidět nepravidelné záblesky světla nebo jiné obrazy. Parapsycho­logické vidění může být značně odlišné od toho, co vidíme svým fyzickým smyslem, zjevují se nám například obrazy podobné kresleným filmům, fotografiím nebo další náhodné obrazy. Někteří lidé vidí neznámé tváře, které před nimi defilují jedna za druhou.

V takovém případě se soustřeďte na dýchání, dýchejte zhluboka a obrazy zmizí.

Představivost je důležitou pomůckou, která nám pomáhá v po­chopení smyslu toho, co prožíváme. Právě ona nám pomáhá


interpretovat a pochopit smysl energie. S trochou praxe začneme rozumět vzorcům své vnitřní symboliky. Pokuste se příliš nepři­poutat k tomu, co se vám zjevuje, protože pokud je informace pro vás důležitá, bude se vám zjevovat opakovaně v různých formách, dokud její smysl nepochopíte.

Stává se, že na počátku rozvoje intuice člověk nevnímá žádné dojmy ani pocity. Mysl se může potulovat a nechávat se unášet různými směry. Přemýšlíme o tom, co budeme vařit k večeři nebo se začneme nudit a necháme se odradit. To je to zcela normální a postupně to ustoupí silnějším vnitřním proudům. Můžeme se také zdráhat otevřít se něčemu, čemu nerozumíme. Naše silné myšlení reaguje na tento nový způsob existence strachem a nedůvěrou. 

 
 
 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 1131422
Měsíc: 8125
Den: 314