Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivace třetího oka

Úvod

ObrazekJsme duchovní bytosti, které zabrali fyzická těla, aby se mohli účastnit v této fyzické realitě: Bez našich těl se jí účastnit nemůžeme. Můžeme uvažovat naše fyzické tělo v tomto světě jako vozidlo, nebo jako plavidlo.

Mnoho duchů zapomnělo, že jsou pravé duchovní bytosti, ale jak? Byly jsme přemoženi dimenzí, se kterou jsme dříve neměli zkušenosti, dokonce ani nevíme jaký je čas a prostor. Je to tím, že jako duchové jsme neměli zkušenosti s touto okolo nás omezující realitou. Vstoupili jsme sem mnoha způsoby, dimenzionálními dveřmi, abychom byli schopni vstoupit do lidského těla - abychom se narodili. Narození je tedy dlouhá přípravná procedura a když jsme konečně vstoupili a přijali nové tělo, tak jsme se narodili. Ale jako batolata jsme, čas od času, vstupovali a vystupovali ze svých těl, dle toho jak jsme se učili používat své nové vozidlo.

Růstem míníme to, že se duch učí používat vozidlo, učíme se chodit, dokonce mluvit a chovat se v naší společnosti. Toto učení usměrňuje naší pozornost k fyzickým dojmům, takže lépe interpretujeme signály, a lépe operujeme s naším fyzickým tělem.

My jako duchovní bytosti přirozeně vidíme, že je to část přírody. Viděním skrz oči se myslí hledění skrze dvě dírky v hlavě, které nám předkládají fantastické dojmy, dokonce i televizi nebo WWW jako zde jen z fyzického světa. Jsme schopni zaměřit naše vnitřní oko, náš vnitřní pohled pryč od našich fyzických očí. Toto se nazývá aktivace třetího oka, při pasivním pozorování.

Někteří z vás se mohli doslechnout, nebo dokonce zažili, čemu já říkám "posun přízraku" nebo hledění do zrcadla, zírání na části vás samých. To je jeden krok v používání třetího oka.

 

Předběžná stádia vnímání třetím okem

Předtím, než půjdu dále s mým osobním pohledem na třetí oko, dovolte mi popsat předběžná stádia.

 

  • Mnoho lidí má velmi, velmi malé částečky v očích, které obvykle nevnímáme pokud se náš objekt nachází ve vzdálenosti 1-2m před našima očima. Ale v momentu uvolnění, v relaxaci, se můžeme zaměřit velmi blízko našim očím a vnímat některé části, které zkreslují jasné objekty a dávají nám vícebarevné pozadí. To je fyzický efekt, ne jemnější vnímání.
  • Někteří lidé pociťují přítomnost čehosi v koutku jejich pohledu, otočí se, aby se podívali, co se tam nachází. Tam však nic není. Mohla to být opravdu bytost, která se snažila na sebe upozornit. Vaše fyzická pozornost je hlavně ve středu vašeho pohledu, v rohu našeho pohledu toho moc nevnímáme, a občas vaše vnitřní oko přesahuje do rohu vašeho fyzického pohledu. Toto vnímání mívá sklon k jemnějšímu vnímání vaším třetím okem.
  • Někteří ze spiritisticky založených lidí má zkušenosti s drogami, jako s marjánkou nebo kokainem, kde jsou prožívány některé změněné stavy vědomí. Ale rozdíl mezi používáním drog ( včetně těch legálních jako alkoholu ) a přírodní cestou je, že drogy zkreslí vnímání přemístěním přirozených blokovacích mechanismů na jiné místo. Osobně nedoporučuji užívání drog, kromě těch legálních, k dosažení žádoucích změněných stavů. Věřím, že všichni lidé mají zkušenosti s třetím okem, ale většina tomu nevěnuje pozornost, jelikož jejich víra jim neumožňuje zařadit tyto věci do reálného světa . Část tohoto textu může pomoci člověku, aby si byl této reality opět vědom, a přijímal jí jako část reality, ne jako paranormální, ale jako normální.

 

Příprava a trénink

Jedná část přípravy je číst tento článek o aktivaci třetího oka a vědomě se zabývat jeho obsahem. Tím se nemyslí doufat v nějakou naději na aktivaci třetího oka, ale mít otevřenou mysl! Zde jsou většinou dobře známé přípravy, které můžete cvičit k přípravě. Můžete to dělat denně, nebo týdně, záleží na vás:

 

  • Vezměte svíčku, sledujte po nějaký čas plamen, řekněme 1-2 minuty, zkuste myslet na něco uklidňujícího, zkuste vnímat pokoj, ve kterém se nacházíte a nechť se cítíte pohodlně. Nesmíte tupě zírat na plamen, dokud vám nepotečou slzy, ale jen pozorujte plamen. Uvolněte svou mysl spolu s tím, jak budete uvolňovat tělo. Zkuste dosáhnout meditativního stavu, ale narozdíl od normální meditace : s otevřenýma očima.
  • Jestliže máte mazlíčka, jako třeba kočku nebo psa, zkuste pozorovat jeho oči, relaxujte a zkuste dosáhnout hlubokého vnitřního míru. Zvířata obvykle odrážejí lidské emoce a myšlenky a proto nás učí našemu vlastnímu vnitřnímu míru.
  • Hleďte na svou tvář v zrcadle, nesmějte se této podivné situaci hledění na sebe. Pozorujte vaší tvář ve vhodné vzdálenosti, nechávám na vás, a říkejte si. Toto je má tvář, je to moje část, mé fyzické tělo, mé vozidlo. Zkuste na sebe hledět takto 1 až 2 minuty s tlumeným světlem. V ostrém světle by vás rozbolely oči.
  • Jestli se cítíte lépe v přírodě než ve vašem bytě, najděte místo, kde se cítíte úplně klidní, například před jezerem nebo řekou. Zkuste dosáhnout meditativního stavu, ale opět s otevřenýma očima.

Je důležité mít otevřené oči. Je mnohem jednodušší mít zavřené oči, aby se odstranily vizuální vjemy. Pro aktivaci třetího oka je však důležité mít oči otevřené!

Teoretické pozadí

Jak jsem říkal předtím, obýváte fyzické tělo, které nám předkládá fyzické vjemy, kde vid, naše oči nám posílají tisíce elektrických signálů každou sekundu. Není překvapení, že není moc známé hledět bez očí, speciální v éře techniky, ve které žijeme, kde vše musí být multimediální, aby nás to zaujalo.

Fyzické oči

To je nejznámější případ v západní společnosti. Jsme vizuálně orientovaní a naše technické zaměření a výzkum potřebuje vysoký stupeň schopnosti vnímat fyzickou realitu, abychom jí mohli změnit, například zprůmyslnit: Další myšlenky můžeme najít v rozporu vnitřní realizace vs technologie. Nemusím o tom psát víc, dnešní svět nám říká víc než dost.

Fyzické oči a překrývání vnitřním okem

Toto je téma, které vám popíši v následujícím textu: Fyzické oči nám předkládají dojmy z fyzické reality do třetího oka, jehož nejvhodnější umístění je uprostřed hlavy ( bod přítomnosti ), jak jsem ho vnímal a pociťoval. Jestliže vaše fyzické oči jsou připraveny a zmenšili jste tok vnímaných informacím tak se pomalu a částečně začnete dívat skrze vnitřní oko, čili třetí oko, které vám začne přinášet dojmy za fyzickou realitou. Přirozenost tohoto jemného obrazu je odlišná než dojem fyzické reality. Jednoduše řečeno, fyzické obrazy, které prošly skrze oči jsou reálné ve fyzické realitě, a obrazy vnímané vnitřním okem jsou reálné v jemnějších realitách. Vnímat je oboje současně je ten pravý problém. Porozumění jejich vzájemnému vztahu mohu jen částečně nastínit v tomto článku, dokud to nepoznáte sami.

Jenom vnitřní oko

Tento případ je jaksi vzácný a je dosažitelný po dlouhém tréninku a vnitřním ovládání. Vypuštění vnímání fyzickýma očima je závislé na hlubokém přesvědčení, že je zde víc než fyzická realita, a často je zde obsaženo mnoho strachu, hluboký strach, abychom neztratili orientaci ve fyzické realitě. Nejméně jednou jsem toto zažil, když jsem pomalu přesunul daleko od mých fyzických očí. Více toto popíši až dále.

Mimochodem, nechání otevřených očí umožňuje lehčeji stát se vědomým si vnitřního oka. Někteří lidé, i spirituálně zaměření lidé dávají přednost vidění se zavřenýma očima. V našem případě je to opravdu lehčí s otevřenýma očima.

Aktivace, jeho pasivní použití

Doporučuji několik metod, abychom dosáhli nejlepších výsledků.

 

Hledění do zrcadla - jedna osoba

ObrazekHleďte na svou tvář v zrcadle s tlumeným světlem v pozadí. Ujistěte se, že jste sami, že vás nikdo nevyruší, jelikož sestoupíte do velmi uvolněného stavu, kde každé fyzické vyrušení může zabránit tomu, abyste se dostali hlouběji. Vyberte si třeba večer, ne žádný speciální čas, třeba po práci, kdy jste snad již malinko fyzicky a mentálně unavení. Jestliže jste skutečně unavení, netrénujte! Trénujte, když se cítíte příjemně, to je důležité. Není to soutěž, abyste vyhráli nebo abyste to dělali za každou cenu. Říkám to proto, že jsem poznal lidi, kteří to dělaly v tomto smyslu a tímto chtěním se zablokovali.

Opět hleďte na svou tvář, uvolněte se a myslete například: "Cítím v sobě mír, jednoduše pozoruji mou tvář, abych v sobě našel mír." Zaměřte se fyzickýma očima na jeden bod, mezi vašima fyzickými očima na čele, nebo se zaměřte na jedno oko. Ne na oboje, jelikož vás to přinutí pohybovat vaším pohledem. Nepohybujte vaším pohledem ani nemrkejte, protože to je nezbytné k přemístění dál od vašeho zraku směrem k vnitřnímu oku.

Prostě se zaměřte na bod na vaší tváři a už ho neměňte. Vydržte zírat na tento bod tak dlouho, jak jen to bude možné, nenuťte se k tomu, jestliže se necítíte příjemně a pohodlně. Za pár chvil, asi za 30 až 60 vteřin jestliže už jste uvolnění ucítíte vibrace a teplo v oblasti krku, nebo nad ním. Zmiňuji se o tom, abyste si byli vědomi vaší energie. Jestliže nebude nic pociťovat, nezoufejte a nemyslete na to, ale jestliže to cítíte jste na dobré cestě. To teplo je energie, která bude přitahovat vaší pozornost. Můžete říct, že to je druh přípravné energie od vašich duchovních průvodců, nebo bytostí, které vám pomáhají na vaší duchovní cestě. Není důležité vědět přesně co to je a od koho to je. Jestliže to je příjemné otevřete se tomu ještě víc. Představte si vnitřní dveře které otevřete, během čehož se stále budete dívat na onen bod.

Za pár chvil spatříte obrovskou změnu na své tváři v zrcadle., začne v bodě na který hledíte. Nečekejte na to, ale buďte otevřeni tomu, že se to stane. Jestliže to budete očekávat, nic se nestane.

 

Musíte uvolnit toto zaměření, abyste se dívali fyzickýma očima

Změna na vaší tváři je překryvný obraz, kterého dosáhlo vaše vědomí. Ten obraz předkládán fyzickýma očima bude jemně překryt jakoby jinou tváří, jinou osobou. Může to být humanoidní tvář.

Když se toto stane, dýchejte pomalu a obalte se jak nejvíce můžete světelnou energií a na chvíli můžete zavřít oči, abyste dali zraku trochu odpočinku, jelikož jste asi dříve netrénovali mít tak dlouho otevřená oční víčka. Nyní udělejte to samé, uvolněte se ještě více, půjde to o mnoho lehčeji než předtím, dokud neuvidíte jinou tvář.

Jestliže uvidíte tvář někoho jiného, staňte se pozorovatelem, jen hleďte, nepřemýšlejte nad tím a neanalyzujte to, i když se vám to zdá krásné, ošklivé nebo komické. Jen se dívejte.

Tato procedura by měla trvat tak 5 až 10 minut. Jestliže po 2 až třech minutách nic nespatříte, tak skončete. Neodsuzujte sami sebe, příště se to podaří, čím déle se to budete učit tím lépe se pak v tom budete orientovat. Hledění do zrcadla je podmnožina používání takzvaných magických zrcadel. V tom smyslu, že zrcadlo je obyčejně používané k zaměření naší pozornosti.

Sledování tváří nebo posun přízraku - Pro dvě osoby

Toto je druh, který doporučuji upřednostňovat lidem kteří již experimentovali se zrcadlem, hlavně těm, kteří již spatřili jiné tváře v zrcadle.

Požádejte přítele, jehož koníčkem je práce s energií, tak jak meditace a kdo je schopen otevřeně sdílet s vámi duchovní názory, beze strachu, že se vám dotyčný vysměje. Základní znalosti čaker vám mohou velice pomoci. Cvičte uvolnění a meditaci, tak 10 až 15 minut, obalte se světlem a přemýšlejte o všech problémech a vypusťte je z vašeho života.

Vyberte dvě křesla a třeba i stůl s malou svíčkou uprostřed, ale není to důležité, jen vám to umožní rychleji relaxovat. Můžete se také posadit na zem, ale musí to pro vás pro oba být pohodlné, už to nebudu opakovat. Mějte mezi sebou tak 1,5 až 2 metry, ujistěte se, že na vás nesvítí žádné přímé světlo, kromě svíčky. Pohleďte na jeho tvář, vyberte jeden bod na jeho tváři, třeba nos, bod mezi očima, čelo, nebo prostě cokoli. Není důležité, kam se díváte fyzickýma očima, ale je důležité uvolnit tento fyzický pohled. Jak jsem říkal předtím, nepohybujte vaším pohledem, když už jej máte ukotvený a nemrkejte, pokud to je možné. Každé mrknutí vrátí vaší pozornost zpět k fyzickým očím, což je opak toho, čeho chceme dosáhnout, je nutné se tedy uvolnit jak mentálně, tak i fyzicky.

 

Dýchejte zhluboka a pociťujte energii okolo vás, například v podobě tepla okolo vaší hlavy, tváře nebo vzadu za krkem. Teplo na vaší tváři bude poukazovat na energii, který vyzařuje váš přítel svým třetím okem. Teplo vzadu v horní části těla, nebo jen na krku poukazuje na cizí přítomnost ve vaší auře přitahovanou vaší aktivitou.

V momentě kdy něco uvidí mluvte o tom, co vidíte… stále se uvolňujte a zaměřte se zpět dokud neuvidíte další tvář. Umožněte také příteli se zaměřit a čekejte dokud něco neuvidí on. Opět, není to závod, to že něco uvidíte neznamená, že je to lepší. Chce to klid. Jestli to jde lehce, popisujte tvář během toho, co jí vidíte.

 

V začátcích můžete mít potíže se zaměřit na jednu tvář, jelikož se může objevit 10 až 15 různých tváří během velmi málo vteřin, ale nepočkají, abyste mohli porozumět jejich smyslu. Je to jako když se normálně koukáte, ale musíte se naučit ladit kanály pomalu, jako rádio stanice. Jestli se objeví tvář, která vás zaujala, a v tu chvilku jste si ji zapamatovali, pomyslete na tuto tvář a umožněte sami sobě vrátit se na onu tvář, pomalu! Chce to trénink, abyste se udrželi jednu tvář déle.

Další aktivace

Křišťálová koule: S tou jsem osobně zkušenosti neměl, ale je to jen další cesta jak uvolnit fyzické oči a přemístit uvědomění do vnitřního oka. Křišťálová koule umožňuje svou fyzickou strukturou nerozpoznat fyzický podklad, takže se člověk orientuje astrálně. Když budete hledat tváře budete mít klíč, tvář. Rozdíl v kouli je ten, že si musíte sestavit klíč, podle kterého budete hledat.

Svíčka: Slyšel jsem o tom, ale nevím přesně o co jde. Zdá se, že přípravná technika v používání svíčky je užita k dosáhnutí jakéhosi stavu vědomí, jde ostatní bytosti mohou být vnímány v plamenu. Často nějaký druh ceremoniálu k evokování bytostí, které podporují aktivaci.

V případě, že znáte další metody, které bych zde mohl napsat napište mi.

Jestliže jste úspěšní rychle, cvičte tak často jak jen to je možné, abyste se cítili pohodlně - přimět vaše vědomí vnímat tuto realitu v běžném denním životě vnitřním okem, nejen v připraveném prostředí.

Další kroky

Pokud cvičíte sledování tváří týdně a již jste se vycvičili ve vnímání také během normálního dne, můžete i vzít obrázek a zaměřit se na něj.

Zaměřte se, jak jsem popsal nahoře, k přitáhnutí energií z obrázku. Tento klíč je vnitřní otázka a myšlenkový vzor, který vysíláte v pravém slova smyslu svou myslí. Je to něco jiného než channeling, je to jako když dostanete příbuzný obraz k vašemu obrázku. Můžete mít pocit, že je nutné sehnat obrázek, na kterém bude tvář, ale není to nutné. Až se objeví jiné tváře, buďte otevření, nesuďte a necenzurujte je skrz vaší víru, že to není možné.

Pozorujte tváře lidí okolo sebe. Když s nimi mluvíte, sledujte jejich vzezření, získáte tím více informací o jejich osobnosti. Při vnímání aspektů něčí osobnosti, se můžete naladit na minulé životy, nebo můžete vidět jednotlivé aspekty osobnosti v tomto životě.

Některé věci, se kterými můžete přijít do styku, když už jste trochu zkušenější:

Když to dělám, tak mě začne bolet hlava, co s tím?

No, je to jako když si začal znovu používat něco, co jsi dlouho nepoužíval a tvůj mozek má problém pojmout tolik informací najednou. Může to být také tím, že máš zablokovanou energii v čelní čakře. Zkus dát jednu ruku na svou srdeční čakru a druhou na čelo, za chvíli jí dej na zátylek. To může pomoci. Může vás bolet hlava třeba až další den po tom, co jste experimentovali s třetím okem.

Vidím spousty tváří, co si o tom mám myslet?

Ta osoba má více aspektů osobnosti, které mohou být vnímány duchovním způsobem jako entity v jeho nebo její auře. Osobně dávám pozor na zbytek v tichosti a nesdílím tyto vjemy, už se mi stalo, že to onu osobu dost znepokojilo. Odporné tváře musíte rozpoznávat opatrně, někde to jsou minulé životy, kde jiné druhy krásy se počítali do společnosti, na rozdíl od dnešní doby. Někdy uvidíte velmi tlusté obličeje lidí, kteří se bojí být tlustí.

Jak mám poznat, jestli se jedná o bytost nebo o minulý život?

Jednoduše řečeno vidíte doprovodné energie. Vaše znalosti vám umožní porozumět až většímu obrazu, kde byste si mohli všimnout oblečení, účesu atd.. Nevyvážené minulé životy, které na dotyčného působí se zdají jako další bytost v jeho nebo její auře. Neomezujte to jen podle vašeho současného vnitřního přesvědčení, jehož částí jsou minulé životy také - a mohou být čteny. Osobně potřebuji čas ( od minut,přes hodiny až po měsíce ) předtím, než jsem schopen seřadit všechny dojmy, které jsem měl, když jsem se třetím okem na někoho díval.

Nevidím žádné tváře, ale tu samou tvář o trochu větší.

Osobně jsem měl zkušenost, že tvář osoby, na kterou jsem se koukal třetím okem se nezměnila, ale zesvětlala a byla více jasná než když jsem jí předtím viděl fyzicky. Když jsem se snažil přijít na to, co to znamená, dostal jsem tip, že tato osoba vskutku ujednotila všechny aspekty své osobnosti a že tato osoba se stala dokonalou, sebeuvědomělou.

Nemohu se dívat na tváře zvířat, co teď?

Chce to mít nějaké zkušenosti, než to budete dělat. Zkoušel jsem to s naším psem a viděl jsem v něm jiného psa, ale žádné další dojmy. Také jsem to zkoušel jednou s naším zajícem a ten neměl žádnou tvář, ale zahnul do světlé bílé žhnoucí koule …. To na mě udělalo hluboký dojem, který zde nemohu slovy popsat. Připomnělo mi to božstva všech tvorů.

Je jisté, že ta věc, co jsem viděl je napojená na tu osobu?

Ano, a k tobě taky. Díval ses se vzorkem tváře osoby do řečiště všech vzorků. Čím víc jsi vycvičený, tím hlouběji do vzorků se dostaneš. Každá malá část informace ti je dána abys jí porozuměl. Můžeš experimentovat také v případě, kdy nejsi oprávněn získat takové nějaké informace. Budeš pociťovat nebo dokonce poslouchat své duchovní průvodce, které jsou vždy přítomny, když hledíš třetím okem. Čím více otevřenější jsi, tím více informací máš k dispozici.

Když se medituje, někteří tvrdí, že se nemá pít alkohol nebo jíst maso, platí to i pro aktivaci třetího oka?

No, alkohol má vliv na sluneční pleteň ( solar plexus ) stejně jako krční čakra, kde je část jemnější energie alkoholu pohlcena. V případě masa, zejména syrového z jatek, to přitahuje bytosti, kteří zažili stejnou smrt. Zkuste se třetím okem dívat na jatka a poznáte, co tím myslím.

S kým mohu sdílet své zkušenosti s třetím okem?

S každým, ským cítíš, že je otevřený a připraven porozumět. Ti kteří nejsou schopni to pochopit nic neuvidí. Co víc mohu říct je, aby sis s tím nehrál, ale cíleně to používal k porozumění reality v tomto světě.

Plná aktivace

Plná aktivace třetího oka s kundalini je hlavní krok, na který je potřeba asistence učitele nebo gurua. Nejsem zrovna přívrženec guruismu, ale musím říct, že bez vedení zkušených vtělených učitelů nebo s vědomou vzpomínkou z minulého života, kde jste se to také učili to není dobré.

Dokud je třetí oko jaksi nepoužívané, je těžší čehokoli dosáhnout. Například, v momentě, kdy otevřete další čakry abyste vnímali jemnější realitu, tak nebudete přijímat jen obrazy, ale i pocity a emoce, které vám umožní více vnímat a pochopit dojmy, které budete mít. To samé je pro aktivní použití, jestliže pracujete vědomě se základní, srdeční a korunní čakrou, můžete dosáhnout ohromujících výsledků.

Zkrátka plná aktivace je závislá na vyrovnanosti ve všech ostatních čakrách, které vás konečně povedou k pravému osvícení. Není žádná zkratka na této cestě.

Doposud toto byli moje myšlenky okolo třetího oka a další věci. Berte to jako osobní pohled a pokud vám to pomůže, dobrá. Je to příliš vzdálené realitě ve které žijeme. Každý žije svůj život a každý je naštěstí jiný.

 

Mír s vámi

René K. Muller

Poznámky překladatele:
Nemyslím si o sobě, že jsem moc dobrý překladatel, ale když bych to
nepřeložil já, tak nevím, komu by se do toho chtělo. Originál článku
můžete najít na SpiritWebu.

Nyní něco k samotnému cvičení. Ne se všemi věci z tohoto článku
souhlasím, můj názor na některé věci je odlišný. Ale můj pohled je pouze
můj pohled. Bez mého pohledu autor článku osloví mnohem více lidí,
dokonce i materialistů, kteří to třeba také vyzkouší, než bych to byl
dokázal já, za což mu patří můj obdiv.

Chtěl bych upozornit na jednu důležitou věc, která se mi při
praktikování stala - asi mojí chybou, ale na tom v tomto případě vůbec
nezáleží. Při zírání do zrcadla jsem se snažil mít úpěnlivě otevřené oči,
autor píše nemrkat, jelikož každé mrknutí vás navrátí zpět, což
samozřejmě platí. Můj problém spočíval v tom, že jsem si poškodil tou
přílišnou námahou oční víčka, takže jsem pak půl roku měl v pravém oku
tiky. Nyní po roce a půl to je již dobré. Není to nic příjemného a nepřál
bych to ani vám. Radím vám tedy jakýmkoli způsobem předejít tomu, co se
stalo mě. Například tréningem v udržování očí otevřených, nebo zkrácení
doby potřebné k zírání do zrcadla.

Marlitan

www.marlitan.iglu.cz

 

Meditace na otevření „obrazovky" třetího oka

Lehněte si na záda nebo se posaďte tak, aby vaše záda zůstala rovná. Poloha musí být pro vás pohodlná. Dýchejte zhluboka nosem. Nejdříve naplňte vzduchem břicho, potom střední část hrudníku a nakonec horní část. Teď otevřte ústa, jak můžete nejvíc. Přibližte zadní část jazyka k zadní části hrdla tak, aby tudy vzduch unikal a současně vytvářel chrčivý zvuk - vzduch musí procházet štěrbinou měkkého patra. Zkuste „chraplat" co nejvíc vzadu, vzniklý zvuk musí být jemný. Nezaklánějte hlavu dozadu - držte ji přímo nad páteří. Pomalu vypouštějte vzduch, nejdříve z břicha, potom ze střední části hrudníku a nakonec z horní. Nechtě odejít všechen vzduch. Nadechněte se a relaxujte. Opakujte chraplavé dýchání. Když už jste to zvládli, přidejte následující vizualizaci. Jak dech opouští vaše tělo, vizualizujte zlatý proud světla, který začíná v zadní části pánve a stoupá po páteři do oblasti centrálního mozku. Opakujte to třikrát, nezapomeňte na chraplavé dýchání. Teď se zaměřte na přední část těla - zde bude proud světla růžový. Opakujte třikrát - dech musí být stále chraplavý. Všimněte si, že oba proudy se klenou obloukem nad středem mozku a uvnitř něho. Až zvládnete toto cvičení, nedělejte ho víc než tři čtyři vdechy a výdechy na každou stranu těla, protože byste mohli být hluboce omámení - je to velmi silné cvičení, buďte opatrní. Postupujte zvolna. Váš vývoj nelze urychlit způsobem, který není organický, to prostě nejde. (Ačkoliv většina z nás by si přála, aby tomu tak bylo.)

Častokrát v průběhu léčení dělám rychlé dechové cvičení, které mi pomůže zvýšit vibrace a energii, takže vidím lépe do aury a lépe přenáším vyšší frekvence přes mé pole. Dělám to tak, že pouštím vzduch proti zadní části I hrdla (chraplání), ale dýchám rychle a krátce nosem. Jelikož jsem se těmto cvičením hodně věnovala, nečiní mi to potíže. Také někdy použiji dlouhé, pravidelné vdechy a výdechy bez přestávky (bez dechové zádrže) pro hlubší soustředění pozornosti, vyjasnění mysli a vyrovnání energetického pole. Nazývám tuto techniku „chraplavé dýchání nosem". Pokud je vyšší vidění spojeno s vyšším slyšením, obdržené informace jsou užitečnější.

Autor: neznámý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zavření třetího oka

(Lucka, 26. 10. 2021 18:13)

Ahoj ja jsem se chtěla zeptat, mam u sebe démona kterého se nemůžu zbavit a už sem rezignovala a občas si s ním povídám telepaticky nebo pomocí automatického písma a on chce abych si třetí oko otevřela abych ho viděla, řekla sem mu že se bojim že když si ho otevřu už ho nezavřu a uvidim všechny příšery a démony co běhají kolem nás. Ale co se mi vůbec nelíbí on mi to oko začal otevírat násilím a už se mu to párkrát na několik okamžiků povedlo, naštěstí jeho sem nezahlídla ale to je jen otázka času. Moje otázka je jestli ho opravdu uvidim nebo ne až se mi to oko otevře a hlavně jak ho pak zavřu?

Otázka

(..., 30. 5. 2021 18:02)

Ahoj, už podruhé ve spánku předpovídám budoucnost.
Možná to bylo víckrát, ale nepamatuju si to.
V obou případech se mi zdál realistický sen,
ale vždy sem se probrala.
Do druhého dne se opakoval rozhovor
o kterém se mi zdálo.
Může v tom mít prsty třetí oko? Mám i jiné realistické sny
které se podobaji spánkové paralíze, ale probouzím se.
Nevi někdo co to může být? Nestává se to někomu taky??
A ještě k třetímu oku. Je rozumné ho skusit otevřít?
Jednou jsem skoušela koukání do zrcadla a rysy tváře
se trochu pohnuly. Neviděla jsem to úplně dobře,
protože jsem se polekala a přestala s tím. Mám zkusit
pokračovat?
Dopředu děkuji za odpovědi.

Re: Otázka

(..., 30. 5. 2021 18:16)

Ještě jsem si četla komentáře
a chtěla jsem zkusit zavření fyzických očí a vnímání
oblasti třetího oka. Viděla jsem tvář ( jen od očí po pusu)
a byla celá červená až rudá. Očí byli velké černé.
Můžu mít třetí oko už otevřené aniž bych o tom věděla
když předpovídám budoucnost a vidím takovýhle jevy?
To už je všechno a znovu předem děkuji za odpovědi.

Mám dotaz... nevím co to muže byt...

(Klara, 14. 5. 2021 3:23)

Dobry den... chtela jsem se zeptat, co to muze byt... posledni 3-4 tydny jsm zacala pocitovat, ze neco se meni, neco je proste jinak... kamarada- partnera(jsme spolu kratce, par mesicu, ale zname se asi 10 let) ja byla pres 12 let ve vztahu z jtereho hsem loni na podzim odesla po 2,5-3 lete krizi, kdy jsem, zpetne vzato se nechala pro zachranu rodiny uplne vystavit, rozlozit atd... ale s novym partnerem jsme vedeli id zacatku, ze je mezi nama neco vic, ja jsem to citila, jako kdybych mohla rict vse, takova celistva- on to priznal take, ze he tam nejaka spriznenist, ze to taky tak pocituje- ale ja se na jedniu zacala vat a lpela jsem, bala jsem se... az jsem to musela ukoncit, ale nehem toho hsem se najednou zacsla zajimat o spiritualitu, duchovno a vse co s tim souvisi, najednou jsem zjistila, ze muzu vybirat spravne ceci intuici a overuji si to prilozenim ruky, kdy to zacne byt teple az horke... navaly breku, radost a naprosta harmonie... a zesa brek a navaly emoci, bokesti hlavy, uz pres tri tydny mi brni leva ruka a tri prsty... a na ted jsem sedela nekolikrat na valkone a pozorovala zapad slunce, kdyz najednou tam zacaly byt tvare- obzvlaste ted pri novoluni- mam asi 100 fotek a jsou tam proste tvare, nekde jen obrysy- ale kdyz se clovek dobre zadiva, tak jsou tam vsude lide, zvirata a tak.... muzete mi prisim poradit, co to muze byt??? A jeste to, ze minuly tyden mi bajednou jako by vse doslo a zacalo mi vse co se deje davat smysl, najednou vse dava smysl, proc se veci dejou a ze vse je naprosto soravne, ze vse je tak, jak ma byt... to mi tam najednou naskocilo a me to strasne po tech letech se pachteni a zkouseni si odpovidst na otazku pric, proc... zivot he nefer a tak... najednou jak lusknuti prstu, mi bylo vse jasne a jeste jsem k tomu vdecna i scemu ex, protoze jsem vlastbe rads zato, kde jsem ted... proste obrat o 180 a ktomu to jde ze srdce a opravdu tam nrmam ani kousek nenavisti nebo zatrpklosti najednou, proste to ideslo a zustsl tam vdek, klid a laska... poradite mi prodim, mockrat dekuji Klara

Re: Mám dotaz... nevím co to muže byt...

(Arachnid, 14. 5. 2021 22:27)

To co vnímáte přiložením rukou, ty pocity, to nebude intuice. Spíše jen vnímáte energie dané věci ať už negativní nebo pozitivní.
Ohledně těch fotek jak píšete, tak by je to chtělo vidět. Bez toho nepůjde posoudit co jste viděla, nafotila.

Obličeje

(Nikola, 30. 4. 2021 23:40)

Dobrý den. Není to tak dlouho, co jsem ležela večer před spaním a zkoušela žádat ,,o náhled do budoucnosti,,.
Chvíli poté jsem spatřila spoustu různých tváří.
Muze mi někdo poradit co to mohlo byt?

pomoc

(hyldegarda, 8. 2. 2021 10:09)

zkoušela jsem to se zrcadlem, a hned na poprvé jsem viděla nějaký obličej který byl rozmazaný. souvisí to s tím nějak?

Re: pomoc

(Arachnid, 8. 2. 2021 13:49)

Souvislost to má, ale není to ještě otevření třetího oka.

Jak dlouho?

(Darina, 8. 4. 2021 23:06)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho se mám koukat do zrcadla?

Re: Jak dlouho?

(Arachnid, 8. 4. 2021 23:56)

Jak dlouho to záleží na vás. Nejde se ale moc dlouho dívat aniž byste mrknula.

Strach

(Daniel, 27. 4. 2020 21:22)

Přátelé, strach je energie která ma nízké vibrace přesný opak vysokovibrační energie Lásky mé doporučení je poprosit vaše ochránce, anděle, či jakoukoli pozitivní bytost zavolat je, oni přijdou vždy přijdou. Také je dobré si svůj strach snažit uvědomovat, a pracovat s ním je možné dojít do stavu kdy je vaše třetí oko otevřené a cítíte se skvěle bez strachu ač ta cesta může být dlouhá je možná tudíž když se bojíte zvyšte svou víru k andělům, či jakékolli pozitivní bytosti, a poté zkuste prohlédnout svůj strach a jeho příčinu.
S Láskou Daniel.

otazka

(Josefina herclikova, 2. 8. 2019 21:52)

Kdyz sem byla mensi vi dela sem obcas tvare lidi mensi nebo vetsi. Ted obcas vidim tmave bytosti ale potom sem strasne unavena. Je to treti oko?

Re: otazka

(Arachnid, 3. 8. 2019 12:59)

To co vidíte tak třetí oko na tom má svůj podíl kolem 67%.

Potřebuji poradit s tím, co vídám.

(Vampirak, 10. 8. 2017 22:04)

Doposud jsem po několik měsíců zkoušel hledění na sebe do zrcadla/odrazu při tlumeném světle a ràd bych vás požádal o vysvětlení či radu na to co vídám. Často změny rysů ve tváři nastávají do 30 sekund, přičemž pamatovat si je je skoro jako pamatovat si sny - vytrácí se z mysli tak rychle, jak se v odraze objevují. Obličej děsivě často zestárne a vytvoří se ostré a hluboké vrásky. Tvář se topí v temnotě a opět vyplouvá do světlošera. Často se objeví starší obličeje 30-40 letých mužů. Jizvy v obličejích často pohltí i jedno oko a táhnou se jako černá propast skrze oční důlek vzhůru k lebce, nebo tvář nabude pokřivených až neandrtálsky opičích rozměrů a jakésy licousy chlupů zdobí čelist z obou stran. Či jindy hluboce zestárne a osvícené tváře zvoskovatí a působí jako samostatné tukové váčky. Ale nejčastěji se vše v odraze potopí dotmy a pouze oči jsou to co pozbude. Oči, jež se často naplní vnitřní jiskrou, krutou, temnou a plnou nenávist a pýchy. Poté se vše vrátí ke starci či k normálu a v cyklu opakuje. Ale co bylo nejděsivější je pocit, že je někdo, něco za mnou, v temnotě a nejednou jsem jen na mžik spatřil za sebou pár žhnoucích očí. Či jsem si to alespoň častokrát myslel. Prosím, poraďte mi oč se jedná, či co to může znamenat... V.

Re: Potřebuji poradit s tím, co vídám.

(Arachnid, 10. 8. 2017 22:57)

Nepozorujte jaké tváře vidíte ale dívejte se do středu čela. Jen tak se dostanete dále. Sledování jaké tváře vidíte je tak trochu zbytečné, není to důležité.

člověk se zbytky zraku

(lada, 3. 2. 2017 17:31)

může otevření třetího oka zlepšit ,,fyzické oči,,?

Re: člověk se zbytky zraku

(Arachnid, 3. 2. 2017 19:27)

To jsou dvě rozdílné oblasti a je tedy malá možnost že to pomůže.

moje třetí oko

(Katy, 7. 11. 2016 19:55)

Ahoj kdysi jsem začala trénovat kromě hledění na sebe do zrcadla což byl velmi silný zážitek,přikládáním tarotových karet na třetí oko a "hádání" obrázků.
Představuji si že to oko prostě mám a občas ho úplně otevřu...jsou to zázraky co se dějí...nicméně mám svého "guru",člověka pána léčitele,který je dle mě na vysoké duchovní úrovni,říkal, že když budu chtít,aktivuje mi ho.Sama jsem masérka ,homeopatka a léčitelka.Katy Amal

je to možné ?

(backy, 3. 8. 2015 15:12)

Ahoj
Už od mala mám pocit že jsem citlivější na paranorm. jevy.. např. V noci mám velké návaly strachu z ničeho nic.
Je možné že mám otevřené nebo pootevřené třetí oko? Nebo mě snad něco pronásleduje?
Předem díky za odpověď :)

Re: je to možné ?

(Arachnid, 3. 8. 2015 21:20)

Tady může být více důvodů. Váš stav čaker a emocí, negativní energie v bytě. Zkuste ty návaly ignorovat a uvidíte kam vás to nasměřuje.


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující » 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>

Statistiky

Online: 10
Celkem: 1131413
Měsíc: 8126
Den: 310