Jdi na obsah Jdi na menu
 


Určení vaši základní barvy aury - dotazník

Dotazník

Jakmile se lidé se systémem Osobnostního spektra seznámí, začnou se mne ptát, jak mohou tento systém využít, když nevidí auru.
Protože je to oprávněná otázka, věnovala jsem jí velkou pozornost. Zároveň jsem zaznamenala, že mnoho mých přátel u některých jedinců správně určilo barvu aury, i když ji neviděli. Protože můj systém je založen na osobnostních rysech a vnitřní psychologické struktuře, tyto informace samy vedly k vytvoření testovacího dotazníku. Účelem dotazníku je zpřístupnit všem lidem více informací o nich samotných. Vyplněním dotazníku se vydáte na cestu, po níž dospějete k novému způsobu, jak se na sebe dívat, jak získat vhled do svého nitra a lépe si porozumět.
Následující dotazník je sestaven tak, aby určil vaši základní aurickou barvu, barevný pruh nejbližší vašemu tělu, který obsahuje převládající charakterové vlastnosti a vzorce chování podstatné pro vaši osobnost. Tento barevný pruh je určen skupinou otázek, ve kterých můžete získat určitý počet bodů (maximální počet je 35 bodů). Všichni jsme „barevnou duhou". V různých obdobích svého života upřednostňujeme různé potřeby a přání. V dotazníku dosáhne většina z nás relativně vysokého počtu bodů nejméně u dvou barev. Druhý nejvyšší počet bodů představuje tzv. překrytí - druhou skupinu barev v auře, která vyzařuje kolem vaší hlavy a ramen jako svatozář a obklopuje primární barvu. Tato doplňková barva reprezentuje sekundární skupinu vlastností, z nichž můžete čerpat. (Překrytí je rozdílné od barev v pozadí, kterou tvoří pruhy zelené, červené nebo modré a které se vážou se zlatou.) Obvykle jsme ochotni změnit své chování a přijmout novou výzvu v době, kdy se cítíme dobře. Proces překrytí je jeden z těch, který přidává, ale nenahrazuje vrozené kvality a schopnosti vašeho Osobnostního spektra. Někteří z vás pravděpodobně získají pouze jeden významně vysoký výsledek. V tomto případě pro vás není poznámka o doplňující barvě důležitá.
Po vyplnění dotazníku můžete zjistit, že kvalita vaší primární barvy je v rozporu s vaší doplňkovou barvou. To, že máme v naší duši protikladné tendence, způsobuje, že někteří lidé jsou v neustálém vnitřním konfliktu. Pokud si ale uvědomíte svou primární barvu a barvu, která ji doplňuje, budete mít příležitost si tento konflikt uvědomit a naučit se s těmito protiklady vyrovnávat.
Primární barva vašeho Osobnostního spektra je nejdůležitějším vzorcem ve vaší auře. Bez ohledu na to, jaké další barvy vaše aura obsahuje. Pokud se dostanete do stresové situace, vrátíte se k chování, které je vlastní této hlavní barvě aury. Avšak pokud jste spokojeni, protože jste dosáhli nějakého cíle, zvládli riskantní rozhodnutí nebo jste byli jinak úspěšní, pak jste ochotni pokusit se o změnu svého chování, o nový přístup. V tuto chvíli vstupuje do hry doplňující barva a hraje významnější roli. Problém nastane, pokud jedinec není ochotný překročit hranici svého osobního pohodlí, které představuje primární barva, a experimentovat se svými doplňujícími vlastnostmi. Doplňující vlastnosti ale představují cestu k obohacení a větší vitalitě, rozvoji vloh a nadání vaší osobnosti.

Při vyplňování dotazníku je velmi důležité, abyste byli k sobě co nejpoctivější.

1) Nejprve pečlivě přečtěte pět „klíčových" odpovědí.
2) Ujasněte si, co pro vás znamenají významy zřídka, občas a často.
3) Udělejte test najednou a rychle. Uveďte číslo odpovědi podle „Klíče" (1-5).
4) Uveďte odpovědi, které vás napadnou jako první.
5) Pokud máte problém s některým tvrzením, pravděpodobně jde o vaši vlastnost nebo rys, který si nejméně uvědomujete.
6) Jestliže si dostatečně rychle nevybavíte odpověď, nechtě tvrzení nezodpovězené a vraťte se k němu po ukončení celého dotazníku.
7) Projděte dotazník bez přerušení a dlouhého analyzování jednotlivých tvrzení. Odpovězte to, co jako první cítíte, zeje správné.

Když ukončíte test, začněte s jeho předběžným vyhodnocením (viz instrukce k hodnocení). Najděte barvu, u které jste získali nejvyšší počet bodů. Pak se vraťte k jednotlivým otázkám a znovu si je pozorně pročtěte a zvažte. Znovu se pokuste odpovědět na tyto otázky a opět vypočítejte svůj nový výsledek. Výsledek, který vzešel z druhého hodnocení, odráží vaši skutečnou osobnost.
Pokud zjistíte, že jste se často ohodnotili 4 a 5 body, nebo pokud máte vysoký počet bodů u tří či více barev, pravděpodobně jste nebyli při odpovídání dostatečně pozorní nebo pravdiví. Jestliže jste získali 25 až 30 bodů u tří nebo více barev, vraťte se zpět k otázkám a zkuste je vyhodnotit znovu s větším důrazem na drobné odstíny při přidělování bodů. Tři vysoké výsledky naznačují, že se pravděpodobně snažíte každému zavděčit. Přínosem tohoto systému však je, že se stanete sami sebou a ne že se zavděčíte.
Získáte-li dvě identická vysoká hodnocení, vaše doplňková a primární barva mají téměř stejnou intenzitu. To naznačuje potřebu hledat, kdo jsem byl ještě předtím, než jsem si vyvinul doplňující barvu uvnitř Osobnostního spektra. Mnoho z nás se naučilo být jinými a dělat věci, které pro nás nejsou přirozené, abychom se vyrovnali se světem, ve kterém chceme uspět. Zvažte proto tyto záležitosti pozorně a odpovězte na jednotlivá tvrzení podle svého pravého Já, vaší osobnosti, odpovězte tak, jak byste přirozeně odpověděli před vaší adaptací a přizpůsobením se okolí.
Jestliže získáte vysoký počet bodů u Červené jako doplňkové barvy, je třeba vědět, že tato barva má zvláštní význam, který je probrán na konci kapitoly o Červené aurické barvě.
Je důležité si uvědomit, že žádná z aurických barev není lepší než jiná. Proto neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Smyslem tohoto dotazníku je určit vaši aurickou barvu a charakteristiku osobnosti, která této barvě odpovídá. Vzhledem k tomu, že každý z nás má potenciál být duhou barevných světel, je teoreticky možné, že budete mít v jiných obdobích svého života jiný výsledek testu. Avšak většina z nás má trvalý vzor chování po celý život.
Každá barva určuje jiný způsob bytí: všichni se ale někdy můžeme chovat podle zcela odlišných způsobů. Tak například Modří jsou lidé s intuitivním myšlením, u kterých se zdá, že své nápady a představy chytají ve vzduchoprázdnu. Když je to ale pro ně nezbytné, dokáží být ve svém myšlení stejně metodičtí, lineární a přímočaří jako Mentálně zlatí. Rozdíl je v tom, že zatímco přísně logický přístup je pro Mentálně zlaté přirozený a snadný, pro Modré je takový proces frustrující. I když se charakterizujeme jako bytosti, které využívají převážně buď levou mozkovou hemisféru, nebo pravou, stejně používáme oba mentální procesy. Rozdíl je jen v tom, že někdo z nás užívá jednu hemisféru častěji než druhou. Obdobně je tomu s aurou, která určuje naše primární typy chování, ovšem ne celý potenciál vaší osobnosti. Tento dotazník slouží k tomu, aby vyhodnotil pořadí jednotlivých barevných skupin. Je ale možné, že zjistíte, že používáte tři nebo čtyři typy chování najednou.

Instrukce

•V testu je 98 krátkých tvrzení.
• Nehledejte v nich skrytý význam.
• Nejprve proveďte test rychle. Uvědomte si vaši první reakci na tvrzení a rozhodněte, zda vás dobře charakterizuje.
• Odpovídejte podle daného klíče a zapište příslušnou bodovou hodnotu k jednotlivým tvrzením.
• Vaše odpovědi ohodnoťte od 1 do 5.

Odpovězte na tvrzení podle klíče a ohodnoťte

1. Toto tvrzení mne nepopisuje
2.Jen zřídkakdy jsem takový, jak popisuje tvrzení
3.Jsem občas takový, jak popisuje tvrzení
4.Jsem často takový,jak popisuje tvrzení
5.To jsem já

Hodnocení

Formulář pro hodnocení najdete za testem.


1. Po přečtení testu zapište body za každé tvrzení podle číselného klíče do hodnotícího formuláře. Vyplňte čísla v chronologickém pořadí od shora dolů.
2. Přeložte list podél vytečkované čáry na pravé straně a srovnejte nyní jednotlivé řádky s odpovídajícím rámečkem. Použijte silně vyznačené linky ke správnému přeložení stránky.
3. Pak sečtěte body v jednotlivých řádcích a zapište je do odpovídajících rámečků.
4. Jakmile zapíšete jednotlivé součty řádků, rozevřete opět přeložený list a obraťte jej. Vaše jednotlivé součty na zadní straně hodnotícího formuláře odpovídají určité aurické barvě. Podle nich můžete určit, která jste barva a zároveň do které skupiny barev patříte.

Když máte vysoký součet u více barev stejné skupiny, jako je např. Mentální skupina, určili jste tak svou základní funkci nebo způsob, jakým žijete. Vraťte se zpět k jednotlivým otázkám této skupiny a pozorně zkontrolujte své odpovědi u jednotlivých barev. Pomůže vám to najít váš jedinečný osobitý proces. Pokud je součet jednotlivých bodů vysoký ve více skupinách, znamená to, že je vaše chování velmi přizpůsobivé. Jinými slovy to znamená, že různé věci děláte proto, abyste potěšili jiné a ne sebe. Vraťte se nazpět a vyhledejte skupinu tvrzení, která nejvíce odpovídá tomu, co skutečně cítíte a čemu věříte.
Možná budete chtít dát tento test i svým přátelům a rodinným příslušníkům. Společné vyhodnocení může být nejen zábavné, ale současně vám ukáže, jak můžete ostatním lépe porozumět a zlepšit tak způsob komunikace. Legraci zažijete i při porovnávání jednotlivých hodnocení.


DOTAZNÍK

1 Ve svém myšlení jste metodický
2 Máte silnou vnitřní touhu významně se podílet na zlepšení světa
3 Nesnášíte citové vydírání a požadavky ve vaší domácnosti
4 Přitahuje vás esoterická spiritulita nebo politické filozofie a ovlivňují vás emocionálně i intelektuálně
5 Hledáte neobvyklé nebo avantgardní
6 Lehce se rozpláčete
7 Nesoudíte ani nekritizujete způsob, jak ostatní vyjadřují své emoce nebo city
8 Cítíte se dobře v prostředí, kde alternativní léčení je hlavní aktivitou nebo zaměstnáním
9 Když stojíte před nebezpečným úkolem, pečlivě plánujete, jak zvládnout všechny krize, které mohou nastat
10 Jste samotář
11 Při řešení problémů jste schopen vidět všechny postupy i řešení současně
12 Nemáte předsudky týkající se sexuality - heterosexuality, bisexuality nebo homosexuality
13 Dáváte přednost zaměstnáním, která vyžadují fyzické nasazení
14 Projevují se u vás fyzické příznaky (např. vám zvlhnou dlaně) před tím, než zareagujete na situaci mentálně nebo emocionálně
15 Když jste ve vedoucí pozici, žádáte od ostatních, aby vás o všem podrobně informovali, než učiníte rozhodnutí
16 Společenské záležitosti, jako jsou např. společenské večírky, vás nudí
17 Dáváte přednost zaměstnáním, kde si můžete vydělat nejvíce peněz, jako je např. obchod
18 Když máte peníze, utratíte je, pokud žádné nemáte, tak neutrácíte
19 Jste nekonformní (málo přizpůsobivý, chcete se lišit)
20 Dělá vám potíž říci lidem ne, když vás o něco požádají
21 Pomáháte realizovat projekty tím, že pro nevytváříte systém
22 Potřebujete nějaký vzor, jak se máte chovat v určitých společenských situacích
23 Nebojíte se fyzicky náročných úkolů
24 Přátelství navazujete pomalu.
25 Pomáháte a radíte i těm lidem, jejichž vděčností si nemůžete být jistý
26 Ve škole se nejlépe učíte v neuspořádaném prostředí
27 Sex je pro vás hlavně fyzickým potěšením
28 Když se ocitnete v napjaté situaci, nejradši byste utekl, anebo se tváříte, že neexistuje
29 Máte problémy se podělit o své emoce a city s ostatními
30 Raději byste projekt připravil jen teoreticky a jeho realizaci nechal na někom jiném 31 Své problémy řešíte podle osvědčených vzorů
32 Jste snílek, který rád žije ve fantaziích, jež si sám vytváří
33 Jste spontánní
34 Prožitek Boží lásky je pro vás největší duchovní silou
35 Hledáte způsob, jak zlepšit kolektiv, jehož jste součástí
36Zřídka ukazujete své nejhlubší city
37 Upřednostňujete aktivity, při kterých můžete předvést svou fyzickou zručnost
38 Hodnotíte-li někoho, posuzujete ho podle toho, jak cítí, co je podstatné a správné 39 Přitahují vás náboženství silně teologicky zaměřená, která vám ale umožňují vlastní výklad
40 Vedete ostatní tím, zeje nutíte, aby se znovu zamysleli a přehodnotili staré hodnoty a způsob myšlení
41 Vybuchnete vzteky, ale brzy vás to přejde
42 Nejste cynický
43 Máte rád společenské aktivity, ve kterých se spojují obchodní záležitosti se zálibami
44 Není pro vás příjemné a jednoduché, když máte platit za jiné
45 Chápete Boha jako něco, co bychom mohli nazvat mozkem univerza
46 Svou sexualitu vyjadřujete kreativně, intuitivně a experimentálně
47 Rád kupujete produkty, které mají neobvyklý design
48 Při nástupu do zaměstnání vám dělá potíže si říci o plat, který si zasloužíte
49 Máte pocit, že mít dobře vychované a vzdělané děti je pro společnost ten největší přínos
50 Baví vás číst životopisy a deníky, které popisují život skutečných lidí
51 Upřednostňujete individuální soutěžení před týmovou spoluprací
52 Trvá vám dlouho, než přijmete nějakou víru
53 Dělá vám radost potěšit ty, které máte rádi a o které se staráte
54 Ve všem, co děláte, prožíváte duchovno
55 Mít dostatek peněz na nákup nezbytných věcí, je u vás na prvním místě
56 Prožitek Boha je pro vás spojen s pocitem radosti ze života
57 Dáváte přednost duchovní víře, která je založena na určitých zákonech a principech
58 Vedete tím, že říkáte ostatním, co mají dělat
59 Dáváte přednost jen několika málo vybraným přátelům, kteří vás intelektuálně stimulují
60 Máte umělecké nadání, ale své představy neumíte uskutečnit
61 Navazujete volnější vztahy, které nejsou zatíženy přílišným očekáváním
62 Cítíte se lépe, když se o vedoucí úlohu dělíte s více lidmi
63 Podporujete finančně společenské akce a programy, které jsou pro společnost prospěšné
64 Zdrojem vaší osobní síly je schopnost uchýlit se do vašeho nitra
65 Nezajímají vás organizovaná náboženství ani jiné systémy víry
66 Pečlivě dodržujete instrukce, které jste dostal od svého nadřízeného
67 Dáváte přednost společenským setkáním, kde máte příležitost mluvit s mnoha různými lidmi
68 Z hlubokého spánku se musíte probouzet pomalu, aby vás to neiritovalo nebo jste dokonce netrpěl fyzickou bolestí
69 Pokud jde o sport, povzbuzujete své družstvo, i když se mu nedaří
70 Máte rád večírky
71 Peníze pro vás představují jistotu a bezpečí
72 Máte naléhavou potřebu udělat ve svém životě něco podstatného
73 Uspokojuje vás, když můžete lidem pomáhat radou nebo jim předat své zkušenosti a názory
74 Dáváte přednost životu o samotě, než abyste se musel přizpůsobovat požadavkům společnosti
75 Když se vám něco líbí, chcete si to nejdříve užít a teprve potom skládat účty
76 Nemáte rád sporty s velkou fyzickou zátěží, jakými jsou například běh na lyžích nebo vzpírání
77 Věříte, že duchovní principy musí být prakticky uplatňovány ve skutečném životě 78 Dáváte přednost tichým, introspektivním duchovním cvičením
79 Dáváte přednost nezávislé práci za určitý honorář před zaměstnaneckým poměrem za pevný plat
80 Věříte, že k tomu, abyste se stal dobrým vůdcem, musíte být nejdříve dobrým následovníkem
81 S penězi nakládáte neefektivně
82 Nikdo a nic vás nedonutí, abyste dělali věci, o které nemáte zájem
83 Abyste měl nějaký duchovní zážitek, musíte se fyzicky zúčastnit bohoslužby
84 Vedete ostatní s nadšením, protože jste rád s lidmi
85 Rád a dobře pracujete s mechanickými přístroji, jako jsou počítače, kalkulačky nebo jiná elektronická zařízení
86 Myslíte si, že majetek a peníze jsou důležité k získán í moci a vlivu
87 Myšlenky jsou pro vás něco konkrétního a ne mentální abstrakce
88 Vidíte myšlenky jako trojrozměrné vzorce
89 Vyjadřujete svou duchovnost tím, že jste silně propojen s přírodou
90 Když se rozhodujete, hledáte taková řešení, která budou vyhovovat všem
91 Vedete ostatní tím, že při rozhodování berete ohled i na jejich pocity
92 Nejlépe se vám pracuje v tichém, klidném a mírumilovném prostředí, kde nemáte mnoho kontaktů s ostatními
93 Nepotřebujete přátele nebo společenské vztahy k tomu, abyste byl šťastný
94 Peníze pro vás představují fyzické bezpečí a stabilitu
95 Zacházet s penězi a starat se o majetek je pro vás obtížné
96 Rád pracujete rukama
97 Chcete vědět, jak jednotlivé věci fungují a proč
98 Líbí se vám zaměstnání, která vyžadují fyzickou aktivitu

Odpovězte na tvrzení podle klíče a ohodnoťte

1.Toto tvrzení mne nepopisuje
2.Jen zřídkakdy jsem takový,jak popisuje tvrzení
3.Jsem občas takový,jak popisuje tvrzení
4.Jsem často takový,jak popisuje tvrzení
5.To jsem já

 

Obrazek

Tabulka - Ke stažení :

 

Obrazek

Tabulka - Ke stažení:

 

Kompletní dotazník pěkně zpracovaný v Excelu, který vám pomůže lépe si udělat test na vaši barvu aury najdete tady: stačí kliknout na tento odkaz.

 

 

Literatura : Jaké barvy je tvá aura? - Barbara Bowers

 

Váš výsledek testu, stačí napsat u které barvy máte nejvíce bodů, pošlete na můj email a já vám  pošlu vaši barvu aury.

Můj email: arachnid@seznam.cz

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dodatek

(Marie D., 13. 7. 2009 17:24)

e-mail: maja.dedicova@spoluzaci.cz
Děkuji :)

prosím o vyhodnocení

(Marie D., 13. 7. 2009 17:23)

23 mentálně zlatá
17 fialová
20 zelená
27 levandulová

27 magenta
22 modrá
24 citlivě zlatá

23 krystalová
22 oranžová

18 tělesně zlatá
26 milující zlatá
23 indigová
17 červená
18 žlutá

prosím o vyhodnocení

(Dana Kučerová, 10. 7. 2009 12:49)

Dobrý den,prosím o vyhodnocení výsledků:
18 mentálně zlatá
17 fialová
28 zelená
21 levandulová
21 magenta
24 modrá
30 citlivě zlatá
26 krystalová
18 oranžová
28 tělesně zlatá
25 milující zlatá
19 indigová
15 červená
18 žlutá
Děkuji
Dana Kučerová
dana.kuc@seznam.cz

prosím o vyhodnocení

(Lenka Vodolanová, 6. 7. 2009 19:42)

Dobrý den, prosím o vyhodnocení mých výsledků z vašeho testu:
17 mentálně zlatá
17 fialová
23 zelená
18 levandulová
23 magenta
29 modrá
26 citlivě zlatá
21 krystalová
13 oranžová
24 tělesně zlatá
29 milující zlatá
26 indigová
15 červená
13 žlutá
lenka.vodolanova@seznam.cz

prosímm o vyhodnocení

(Jana ( jmarmelada@seznam.cz ), 2. 7. 2009 13:08)

20,20,22,23
21,18,22,
20,21,18,
23,20,20,18

děkuji

Prosím o vyhodnocení

(Martina,12.1.1979, 28. 6. 2009 20:25)

Prosím o vyhodnocení...maham@seznam.cz
18,17,22,23
19,26,21
24,25
26,25,28,28,27 děkuji Martina

Výsledek testu

(Marcela, 28. 6. 2009 15:19)

Prosím o vyhodnocení testu:25 men.zlatá, 17 fialová, 25 zelená, 16 levandulová, 13 magenta, 33 modrá, 24 cit.zlatá, 24 krystal., 16 oranžová, 25 těl.zlatá, 20 mil.zlatá, 22 indigo, 22 červená, 22 žlutá.
Děkuji Marcela
duo.pistek@c-box.cz

Výsledek testu

(Marcela, 28. 6. 2009 15:17)

Prosím o vyhodnocení testu:25 men.zlatá, 17 fialová, 25 zelená, 16 levandulová, 13 magenta, 33 modrá, 24 cit.zlatá, 24 krystal., 16 oranžová, 25 těl.zlatá, 20 mil.zlatá, 22 indigo, 22 červená, 22 žlutá.
Děkuji Marcela

Aura

(Iva Hladišová, 17. 6. 2009 9:06)

P rosím o vyhodnocení:Iva na iva.hladis@seznam.cz 21 ment.zlatá,21fialová,25zelená,20levandulová,24magenta,32modrá,27citl.zlatá,25krystalová,23oranž.,24těl.zlatá,20milující zlatá,29indigo,17červená,26žlutá.Děkuji Iva

Výsledek testu

(Mirka, 7. 6. 2009 10:36)

miki.horinek@seznam.cz

Také využívám Vaší nabídky a prosím o sdělení "jak to dopadlo". Moc děkuji.

V testu mi vyšla tato čísla.
27 - mentálně zlatá
23
26
24

25 - magenta
21
25

28- krystalová
24

27 - tělesně zlatá
30
25
28
25


Předem děkuju

(Jirka, 3. 6. 2009 18:58)

Prosím o výpočet

Antifasik@seznam.cz

26
26
29
31

28
25
23

23
19

20
25
23
28
25

Předem moc děkuju za odpověď!

Vyhodnocení

(Blanka, 26. 4. 2009 21:23)

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o zaslání vyhodnocení, můj email je blankamanakova@seznam.cz
Výsledky:
20-24-22-20
16-19-22
31-23
26-18-24-21-19

Děkuji moc a přeji krásný den,
Blanka

Sem zvědavej ;)

(Jenda, 6. 4. 2009 19:01)

Porsim prosim ... ejhaln@seznam.cz
24
26
26
22

25
24
22

25
27

24
21
26
22
23

vyhodnocení dotazníku

(Jana, 1. 4. 2009 14:34)

Dobrý den, prosím o vyhodnocení a zaslání výsledků na e-mail: jana.hortenska@czso.cz

součet barvy

21 mentálně zlatá
14 fialová
20 zelená
11 levandulová
11 magenta
17 modrá
20 citlivě zlatá
12 krystalová
19 oranžová
28 tělesně zlatá
21 milující zlatá
19 indigová
19 červená
23 žlutá

Děkuji mnohokrát.

barva aury

(Jana, 1. 4. 2009 14:30)

Dobrý den, prosím o vyhodnocení: xkoudelovaj@seznam.cz

součet barvy

22 mentálně zlatá
16 fialová
20 zelená
9 levandulová
12 magenta
15 modrá
23 citlivě zlatá
10 krystalová
20 oranžová
26 tělesně zlatá
19 milující zlatá
20 indigová
19 červená
21 žlutá

Pro Teri

(Arachnid, 29. 3. 2009 20:44)

Test se má dělat jednou maximálně dvakrát, potom už jsou výsledky testu zkreslené. Na internetu najdete místo kde vám udělají fotografii aury ale nevím jestli budete s výsledkem a cenou spokojena. Doporučuji si přečíst knihu od Judith Coloinsová - Jak vidět a číst auru. Je tam návod jak se naučit vidět auru, zkuste to a možná budete potom spokojena s výsledkem který uvidíte.

Vyhodnocení

(Aolorn, 29. 3. 2009 19:26)

prosím o zhodnocení na: aolorn@gmail.com
23
25
25
25

19
17
17

26
17

22
20
19
15
14

Vyhodnocení

(Renata, 28. 3. 2009 21:40)

Prosím o vyhodnocení na mejl: sotkovska@c-box.cz
Moje výsledky: 21-23-23-19
17-26-22
23-24
27-16-17-14-17
Děkuji.

Přístroj ke zfotografování aury

(Teri, 27. 3. 2009 9:51)

Dobrý den,
udělala jsem si test na aury, ale v podstatě si nejsem jista výsledkem. Ten test jsem dělala už asi 5 a výsledky mi vyšli po každé jinak. Proto mám dotaz, zda-li v ČR neexistuje nějaký přístroj, jak jsem se na internetu dočetla, který umí vyfoti naše hlavní aury a ty, které se kol našeho těla vyskytujou nejvíce.Nebo případně jinou metodu, na základě které zjistím mou hlavní auru, příp. více hlavních aur. Abych už jistotně věděla, která to je, nebot si myslím,že mám z každé něco...a jsem z toho taková neštastná.. U člověka, který auru vidí jsem byla, ale zdá se mi, že ji viděl spíše přes auru svoji a tudíž byl výsledek slepý.
Děkuji, Teri

Výsledky

(Blekyna, 22. 3. 2009 20:52)

Dobrý den prosím o vyhodnocení barvy aury. cernave@volny.cz děkuji.
18
16
22
13
12
17
15
20
20
21
17
20
22
21


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující » 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 994465
Měsíc: 9801
Den: 366