Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá arkána pentakly

PENTAKLY

 Živel
: Země
 Atribut: Vyjádřená hodnota, solidnost, jistota, výdrž, bezpečí.
 Symbol: Tělo, smysly, všechny uchopitelné hodnoty. Rozlišení a rozdělení vnitřního: utajeného, neviditelného, ukrytého  a vnějšího: přístupného, dostupného, zjevného a viditelného. Zároveň tedy symbol hmotných i duchovních dimenzí.
Oblast: Materiální svět. Příjmy, hmotné statky, sféra našich zájmů, zaměstnání. Spojení se světovými stranami a hlubinami Země - rovněž s duší a tělem člověka. Význam: Boj proti osudu a fatalismu, vítězství. Síla, která dominuje, vítězí a motivuje. Exaktní vědy, průmysl, ekonomika, hmotné příjmy jednotlivce.

 KRÁLOVNA PENTAKLŮ

Divinační význam
: Nadbytek, dary, sňatek, „sklizeň", narůstání. Hojnost všeho, štědrost, velkolepost, bezpečí, svoboda. Samostatnost, stabilita, životní zkušenosti, srdečnost. Osoba pevně stojící „na zemi". Tajemnost, smyslnost. Touha po finančních jistotách. Zakládání rodiny jako stabilního a bezpečného základu pro život. Matriarchální tendence v rámci domácího prostředí a řádu  a často nejen tam. Výrazná, živočišná ženskost.
 Vzhůru nohama: Vypočítavá, zaměstnaná a velmi úspěšná žena, pro kterou je nejdůležitější materiální zabezpečení, často získané cizí zásluhou. Zloba, podezřívání, nejistota, strach, nedůvěra. Nedostatek fantazie. Žena, která se nechává vydržovat. Zneužívání přátel a známých.
 Extrém: Malicherná, chorobně čistotná, ješitná, lehce urážlivá osoba. Extrémní vášeň pro hromadění všeho hmotného a pro udržování sterilního pořádku. Zatrpklost, zkostnatělost, nepřístup-nost, neplodnost. Jednoduše „Čarodějnice", „Babizna" (nebo „Černokněžník"). Zrada, onemocnění, zneužití důvěry, těžkosti a problémy, korupce. Vztahy: Někdy velmi nepříjemné. Osoba s vyhraněnými sklony ustavičně kontrolovat a opravovat - taky upravovat - ty druhé. Často náhlé ukončení vztahu ze strany partnera, který tyranii neustálé kontroly a snahu udržovat všechno pod vládou úzkoprsé formálnosti už nemohl unést. Nezřídka výskyt nekonečných sporů, táhnoucích se dlouhé roky po ukončení vztahu - jakéhokoliv. Také touha po početné rodině. U osoby, která prošla osobní transformací schopnost vytvářet ve vztazích atmosféru bezpečí, důvěry, přítulnosti a vzájemné blízkosti.

 KRÁL PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Pragmatická a úspěšná osoba pevně „se držící při zemi", dobrého srdce. Přátelský, chápavý, trpělivý, odevzdaný, ale také labužnický a požitkářský muž. Chrabrost, tvořivá inteligence, obchodní a všeobecné intelektuální nadání, někdy matematický talent a úspěchy v tomto oboru. Spolehlivý, realistický, cílevědomý člověk, který za každých okolností ovládá situaci. Vynikající finanční poměry. Rodina na prvním místě, pracovní stránka života tím však nikdy netrpí. Vytrvalost, rozvaha, síla, trpělivost, přísnost, prosazování vlastní autority.
 Vzhůru nohama: Neřest, slabost, korupce, nebezpečí, sklony k podvádění. Tvrdohlavost, umíněnost, těžkopádnost, žárlivost. Majetnické sklony, připoutanost ke všemu uchopitelnému a jistému.
 Extrém: Téměř žádný: jen trochu konzervativní, mírně materiálně založená, dogmatická osobnost. Někdy žárlí na ty, u kterých instinktivně vycítí přirozenou autoritu a nevynucovanou po zitivní nadřazenost. Jinak schopný hodnotit a řešit situaci lépe než většina ostatních lidí. Dokonce bez nároku na odměnu!
 Vztahy: Demokratické, rovnoprávné. Věrnost, důvěra, blízkost. Schopnost prožívat a současně vkládat do partnerského vztahu vřelé, životodárné síly zdravé smyslnosti.

 RYTÍŘ PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Solidní, pracovitý, rozumný, nadmíru spolehlivý, metodický, vytrvalý člověk, který si vždycky stojí za svým slovem a svými skutky. Užitečnost, ochota posloužit, zájem, odpovědnost, spravedlnost. Usilovnost, soustředěnost, vytrvalost, cílevědomost, neotřesitelnost. Zručná osobnost s velkými schopnostmi, která je však přesvědčená, že za peníze může koupit všechno. Smyslný temperament. Upevňování pozic, úspěch, prosperita, obohacení a hojnost získané velikým pracovním nasazením. Štěstí ve hře a v jakékoli jiné formě znásobování peněz. Vzhůru nohama: Neschopnost spolehnout se na vlastní dovednosti a svou zručnost, nedostatek až absence životní orientace, nerozhodnost. Nepozornost, těžkopádnost, pomalost, stagnace, povrchnost, zbabělost, flegmatičnost, bezstarostnost. Vypočítavost. Víc štěstí než rozumu.
 Extrém: Vnímá a hodnotí všechno skrze maj etek, jeho vytváření a shromažďování. Nečestný, nespolehlivý, tvrdohlavý, flegmatický. Pragmatik soudící jiné jen podle činů a nezohledňující možné motivy a příčiny skutků. Záměna hodnotných stránek myšlení s jeho negativními formami.
 Vztahy: Buď - anebo. Velmi zlé nebo velice dobré. Časté snahy o ztotožnění ses partnerem nebo požadavek, aby se partner celkem a bez výhrad ztotožnil s námi. Výrazná smyslnost. Ne vždy realizovaná a ne vždy vyjádřená touha po stabilním a důvěrou naplněném vztahu. Pro osamělé naděje na nová setkání.

 PÁŽE PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Milá, hezká, mladistvá, učenlivá, zvědavá, impulzivní, ochotná osobnost. Přihláška, stipendium ke studiu, reflexe. Zprávy a ten, kdo je přináší. Pravidla, řízení. Osoba, která má víc výdajů než příjmů, ale vždy si poradí. Sklony k utrácení, ponocování a zábavám. Růst, rozvoj, mateřství, obnovování. Příležitost k výdělku, něco zcela nového; angažování se pro novou myšlenku.
 Vzhůru nohama: Nerealistický, nelogický, zmatený, nepořádný člověk. Marnotratnost, rozptylování, liberálnost, přepych, nepříznivé zprávy.
 Extrém: Výrazná nezralost osobnosti, sentimentalita, pohodlnost. Dluhy, zlé zprávy, bankrot. Promarněná, nevyužitá šance.
 Vztahy: Ovlivněné nedostatkem pochopení pro druhé. Někdy intenzivní snahy o vytvoření vztahu, ale bez úspěchu. Na druhé straně bývá často původcem rozchodu. V kritických situacích je paradoxně nepřekonatelným druhem v trampotách. Za předpokladu osobní transformace schopnost vytvářet vřelé, smysluplné (i smyslné) vztahy, naplněné přátelstvím a radostí. Láska, smyslnost, tělesná přitažlivost, duševní spřízněnost. Fyzická blízkost a sjednocení. Těhotenství. Touha po citovém naplnění.

 ESO PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Výborná, vysněná karta. Dobrý výdělek. Hojnost a moc, štěstí, nečekaný dar, hluboké zadostučinění, zdraví, plodnost, nadbytek. Dokonalá spokojenost, radost, extáze. Rychlé chápání. Zlato. Dokonalá manifestace a realizace energie Země.
 Vzhůru nohama: Ztráta peněz, prodělek. Projevující se negativní stránka bohatství. Nechápavost.
Extrém: Materialistické pojetí světa, života a svého postavení v něm. Chamtivost, nenasytnost a lakota jako obrácená stránka blahobytu. Zneužití majetku. Bohatství bez štěstí. Duchovní vyprahlost.
 Vztahy: Dlouhotrvající, hodnotné. Schopnost stavět a budovat i na ruinách očividně nefunkčného vztahu. Často hluboká intenzita a vášnivost v partnerském vztahu. Veliká láska, harmonie.
 
DVOJKA PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Reorganizace, nové cíle, nové směry, věčný koloběh, stálost nestálého. Čekání, opozice, změna. Na straně jedné reprezentuje tato karta veselost, oddych apod., na druhé straně představuje také novinky, psané zprávy, překážky, rozčilení, těžkosti, zmatky. Přechod na nové pracoviště, lépe placené.
 Vzhůru nohama: Nucená veselost, předstíraná radost, smysl pro literaturu, psaní rukou, komponování, korespodence. Za velké množství (těžké) práce nízká odměna.
Vztahy: Otevření se novým rozměrům již existujícího vztahu nebo připravenost na nový vztah. Jiný partner (zřídka), společné prožívání změn ve vztahu i na velmi běžné, praktické úrovni. Vnitřní změny ve vztahu.

 TROJKA PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Růst, pokrok, průběžný vývoj, uznání, seberealizace. Materiální přírůstek. Řemeslo, zaměstnání, odborník, zručná práce. Tato karta je považována za kartu šlechty, aristokracie, slávy. Malý finanční obnos, který však potěší.
Vzhůru nohama: Reakce na konflikt. Expanze. Rozhovor. Rozpínání. Průměrnost v práci i všeobecně, dětinskost, malichernost, slabošský charakter.
 Vztahy: Plné nasazení duchovních, fyzických i duševních sil v zájmu zkvalitňování vztahu též na každodenní úrovni. Věnování pozornosti požadavkům současného stavu ve vztahu nebo vyčerpávající a únavné věnování se problematice vztahu, které však přinese bohatou úrodu. Vyjasňování postojů, názorů ve vtahu, někdy tvrdá práce na vztahu, vyrovnávání se s nevyhnutelností každodennosti a všedních dní ve vztahu.

 ČTYŘKA PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Bohatství, statut, panství, postavení, pozemská moc. Majetkové zabezpečení, ulpívání na materiálních statcích. Dary, dědictví, pozůstalost. Nebo také jen snění o velikém bohatství.
 Vzhůru nohama: Malicherná povaha, puntičkářství. Nečekané ztroskotání plánů, projektů. Nepříznivé vyhlídky. Též změna zaměření. Naplnění pozemské moci zhuštěním síly. Upevňující a nade vším panující síla.
 Vztahy: Nevyrovnané pozice partnerů ve vztahu, mocenské hry, zkouška vzájemných sil, využívání až zneužívání partnera, vyvíjení nátlaku na partnera, komandování, lamentování submisivnějšího partnera, manipulace prostřednictvím materiálního zabezpečení. Ustrnutí, pocit uvěznění, vytváření obranných struktur vůči partnerovi.

 PĚTKA PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Nárůst a zisk v oblasti zkušeností prostřednictvím vývojových krizí. Odpovědná autorita. Také materiální těžkosti, chudoba. Z jiného hlediska může být tato karta i kartou lásky a milenců muž, žena, přítel, milenka. Shoda, spřízněnost. Sklony ke svobodným povoláním, touha žít na „volné noze".
 Vzhůru nohama: Bankrot, trápení, nedostatek, strádání, zničení, zmenšení, ztráta, krize. Smutek, chaos, konfliktní situace, lenost, marnotratnost, nedůslednost.
 Vztahy: Zablokovaná komunikace a vzájemná výměna mezi partnery. Fiktivní nebo skutečná překážka plynutí emocí. Nepřiznané pocity viny, úzkosti, izolace. Výtky a zádumčivost, nevyjasněné záležitosti ve vztahu, strach z objasňování kořenů, uvíznutí vztahu, těžkopádnost.

 ŠESTKA PENTAKLŮ

Divinační význam
: Velkorysost, pochopení, tolerance. Materiální štěstí. Sklizeň, zvětšení, harmonie a plnost (život jako v pohádkové krajině nadbytku a lenošení, resp. v zemi, kde padají pečení holubi do pusy...). Štěstí a blahobyt (stav rajské pohody). Dárky, dary, odměna. Pozornost, bdělost. Pravý čas rozkvětu. Skvělé zdraví, dlouhověkost, zámožnost. Schopnost rozmnožit málo peněz ve veliké bohatství.
 Vzhůru nohama: Bohatství získané těžkou prací. Ale také touha, chamtivost, závist, žárlivost, iluze. Rozhazovačnost, hloupost a nouze.
 Vztahy: Slibný, rozvíjející se vztah s velkým společným potenciálem. Šťastné vyhlídky, harmonie, úspěch.

 SEDMIČKA PENTAKLŮ

Divinační význam
: Zisk v obchodování. Síla v úpadku. Čekání a očekávání (čas plodů ještě nenastal). Při této kartě se velmi často vyskytují hodně protichůdné interpretace jejích významů. Může být také kartou peněz, obchodu, zboží. Též duchaplnost, očišťování. Práce, která přináší výsledky.
 Vzhůru nohama: Zpustošení, úpadek, zmar. Nečinnost, stagnace. Strach spojený s financemi. Nesprávná investice.
 Vztahy: Harmonie, lehké překonávání existujících sporů. Neomezené možnosti. Půvab, krása a emocionální výměna mezi partnery. Důvěra ve svou intuici, společná snaha a úsilí vynaložené v různorodých oblastech. Výměna a dělení se s partnerem především na duchovní a duševní úrovni. Sdílení společných plánů a záměrů. Ale taky hádky, rozpory, nevinnost.

 OSMIČKA PENTAKLŮ

Divinační význam
: Diferenciace, sebekritika. Shromažďující pořádek. Ujasnění, poznání nejjemnějších a nejpodrobnějších souvislostí. Objektivní neutralita. Práce, zaměstnání, úloha, zručnost, talent pro obchod a řemeslo. Mnoho tvrdé práce přinese nakonec při značné trpělivosti své výsledky.
Vzhůru nohama : Manipulace a tajemství. Nenaplněné, prázdné ambice, marnost, hamižnost, přehnané požadavky, lichvářství. Čas vhodnější na oddech než na aktivitu, která stejně nebude žádným přínosem.
 Vztahy: Důvěra, rozvíjení krásy ve vztahu, vytváření bezpečného prostoru pro vztah i partnera, pozornost, ohleduplnost, láskyplná příchylnost, celkový rozkvět a rozvoj, péče o udržování všech stránek vztahu bez ohledu na jeho trvání.

 DEVÍTKA PENTAKLŮ

 Divinační význam
: Obohacení, štěstí. Síla bytí, princip života. Sklizeň. Zvětšení a přírůstek jako synonymum materiálního zdaru. Spokojenost, jistota, materiální naplnění. Rozšafnost, bezpečí, úspěch, dosažení, jistota, rozlišení. Menší výhra v loterii.
 Vzhůru nohama: Sobectví, darebáctví, podvod, bezcílné a marné představy, blouznění, nepodložená víra.
 Vztahy: Láska, naplnění. Pozitivní, dokonce potencionálně i zisk přinášející vztah, a to nejen dvou lidí. Překonání vlastnických nároků, otevřené dávání i přijímání. Potřeba vyrovnat se s otcovstvím, případně mateřstvím. Nacházení lásky, tvořivosti a duchovního projevu ve vztahu.

 DESlTKA PENTAKLŮ

Divinační význam
: Vlastnictví, veliký majetek, solidní základ, nádhera. Naplnění lidských cílů anebo vrchol pozemského štěstí. Zisk, bohatství. Rodinné záležitosti, archiv, původ, bydliště rodiny. Tato karta ztělesňuje nejtypičtější lidskou představu o rodinném štěstí. Finanční příspěvek buď zděděný nebo získaný bez našeho vlastního přičinění, který nás ani příliš neuspokojí, ale ani nezklame.
 Vzhůru nohama: Materiální naplnění (zlatá klec), izolovaná síla. Šance, možnosti, osudovost, ztráta, loupež, kapesní krádež, hazardní hry. Ale také dar, věno, důchod. Vztahy: Utajování vnitřního nebo jiného bohatství. Distancování se parnem, přátel, rodiny apod. od okolí, odvrácení se od širšího společenského života, zahloubání a ponoření se do úzkého vztahu. Potřeba vyjít z partnerské izolace, výzva sdílet s ostatními své partnerské či jiné štěstí. Nejvyšší čas začít dávat a rozdávat.

Literatura : Tarot - Judith Peschlová

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 994437
Měsíc: 9787
Den: 362